siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2011 10 13 Marijos diena Šiluvoje. Malda už Lietuvos šeimas. „Ne vengti sunkumų, bet išgyventi juos su Marijos tikėjimu.“
Paskelbta: 2011-10-13

Spalio 13-ąją į Šiluvą atvykę piligrimai šventė Marijos dieną. Tądien čia piligriminę kelionę surengė Jurbarko dekanato bendruomenės tikintieji. Šio dekanato kunigai patarnavo klausyklose, o Jurbarko Švč. Trejybės parapijos choras, vadovaujamas Ritos Dovydaitytės, giedojo pagrindinėse pamaldose. Jas transliavo Marijos radijas, suteikdamas galimybę daugybei žmonių Lietuvoje, įvairiausiuose jos kampeliuose drauge melstis su Šiluvos piligrimais.

Ypač gausiai jų susirinko Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje švęsti pagrindinės Eucharistijos. Jai vadovavęs Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius kvietė melstis už Lietuvos šeimas, taip pat už jaunimą ir jo sąmoningumą suprasti Santuokos svarbą kuriant šeimas. Mišias koncelebravo Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis, taip pat kelių Lietuvos vyskupijų kunigai.

Homiliją pasakęs arkiv. S. Tamkevičius pakvietė joje pasigilinti, kokia buvo Marijos, arčiausiai šalia Jėzaus buvusio žmogaus, tikėjimo kelionė, pasibaigusi paėmimu į dangų. Pasak ganytojo, nuo angelo apreiškimo Marijai, kaip matome iš trumpai aprašytų, bet labai svarbių įvykių Evangelijoje, Dievas pamažu ją vedė šiuo keliu, kuriame ji, kaip Motina, patyrė ir kartėlio, ir skausmo, ir kančios. Homilijoje pabrėžta, jog ir mes neturime stebėtis, savo gyvenime sutikdami kančios – svarbiausia sunkumuose mokytis iš Marijos ramybės, atsidavimo Dievo valiai. Ganytojas paragino atvykus į visiems brangią Šiluvos šventovę prašyti Viešpatį ne pašalinti kančias iš mūsų gyvenimo, bet jame nuolatos būti šalia, padėti išgyventi sunkumus su Marijos tikėjimu ir pasitikėjimu.

Užbaigdamas šv. Mišias, arkiv. S. Tamkevičius pakvietė atvykti į Šiluvą paskutinį spalio penktadienį, 28 d., kai čia bus švenčiama Ligonių diena ir minimos mons. jubil. Eduardo Simaškos (1909–1936–2010), 24-erius metus tarnavusio Šiluvos parapijoje, pirmosios mirties metines. Šv. Mišios Šiluvos bazilikoje – 12 val.

Nuo spalio iki kovo mėnesio Ligonių dienos pamaldos Šiluvoje paskutiniais mėnesių penktadieniais bus rengiamos tik 12 val.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba