siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2011 12 30 Ligonių diena Šiluvoje
Paskelbta: 2011-12-30

Gruodžio 30 dieną Šiluvoje vyko Ligonių dienos pamaldos. Vidudienį šv. Mišias Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje aukojo parapijos klebonas kun. Erastas Murauskas.

Tą dieną švenčiant Šventosios Šeimos šventę buvo kviečiama melstis už šeimas, ypač už tas, kurios šiandien yra labai sužeistos, už tėvų, vaikų žaizdas, kurios reikalingos Viešpaties išgydymo.

Šeimos bendrystės pavyzdys, kaip sakė savo homilijoje kun. E. Murauskas, yra pats Dievas, Švč. Trejybė. Bendryste Dievas apdovanojo ir žmogų, suteikė jam galią gimdyti vaikus, tačiau ši galia yra kartu ir dovana, ir milžiniška atsakomybė. Homilijoje priminti trys kertiniai, šeimose anksčiau ypač puoselėti ir branginti, šeimos narius vienijantys dalykai – stalas, lopšys ir kryžius, kurie ir šiandien galėtų palaikyti lietuvišką šeimą.

Būtent kryžius, gyvasis Dievas, malda, pasak kun. E. Murausko, labiausiai sujungia šeimą, leidžia jai būti gyvai tarpusavio bendryste ir bendryste su Dievu. Be Dievo, kaip pabrėžta homilijoje, tiek šeimos, tiek atskiro žmogaus gyvenime viskas pradeda byrėti. Tik Dievas gydo, laisvina, kai ieškoma jo pagalbos, jis padeda suprasti, kad kitas žmogus šalia yra dovana.

Tądien bendruomeninėje maldoje Šiluvos piligrimai meldėsi ir už Bažnyčią, visų krikščionių šeimą.

Ligonių dienos Šiluvoje rengiamos paskutiniais mėnesių penktadieniais. Iki balandžio mėn. pagrindinės pamaldos vyksta 12 val.


Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba