siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2012 08 31 Ligonių diena Šiluvoje
Paskelbta: 2012-08-31

Paskutinį mėnesio penktadienį, rugpjūčio 31 d., Šiluvoje buvo švenčiama Ligonių diena. Į šias dienas atvykstantys tikintieji prašo Šiluvos Dievo Motinos, Ligonių Sveikatos, užtarimo padėti sveikti iš fizinių ir dvasinių negalių.

Pagrindines pamaldas Šiluvos bazilikoje vidudienį aukojo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, pakvietęs šv. Mišių dalyvius melstis ir už tą valandą susirinkusius Šiluvos šventovėje, ir už tuos, kurie meldžiasi klausydami Marijos radijo transliuojamų šv. Mišių, ir už visus žmones, kurie prašo dangaus pagalbos, nes serga dvasia ar kūnu, kad per tai Viešpats patrauktų prie savęs.

Savo homilijoje arkivyskupas ragino įsiklausyti į Evangelijos raginimą nuolat budėti ir ypač – neatitolti nuo Viešpaties sunkiose kančiose, ligose, išbandymuose. Juk juose, kaip niekada, Viešpats yra arti žmogaus, labai aiškiai kalba apie amžinuosius dalykus.

„Mokėkime padėkoti Viešpačiui už visa, ką jis duoda“, – sakė ganytojas, ragindamas ir sunkumuose, kančios kryžiuje atsigręžti į Viešpatį, kad kančia būtų Jo palaiminta.

„Prašykime Dievą malonės ir Dievo Motinos globos, kad labiausiai mums padėtų išsaugoti sveiką sielą, o visa kita – sudėti į Viešpaties rankas“, – sakė homiliją užbaigdamas ganytojas.

Šv. Mišių pabaigoje arkivysk. S. Tamkevičius teikė asmenišką ligonių palaiminimą.

Prašant vidinio išgydymo Šiluvos bazilikoje buvo meldžiamasi ir Ligonių dienos vakaro pamaldose.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba