siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2007 07 13–15 Kėdainių dekanato Eucharistinis kongresas „Šlovinsiu Viešpatį visą gyvenimą“
Paskelbta: 2007-07-31

Tris savaitgalio dienas – liepos 13, 14, 15 – vyko Kėdainių dekanato Eucharistinis kongresas, pavadintas „Šlovinsiu Viešpatį visą gyvenimą”. Penktadienį kongresas prasidėjo atsiprašymo, sutaikinimo, permaldavimo ir pagarbos Švč. Sakramentui diena Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčioje. Nuo pat ryto daugumos dekanato parapijų tikintieji (ir suaugę, ir vaikai) adoravo Švč. Sakramentą, dalyvavę šios dienos pamaldose klausėsi kunigų vedamų katechezių, kurios lydėjo Rožinio, litanijų maldas, giedamas giesmes. Per visą dieną buvo galima pasinaudoti Sutaikinimo sakramento malone (svečiai kunigai klausė išpažinčių) ir priimti Komuniją. Tądien pamaldos baigtos palaiminimu Švč. Sakramentu. Eucharistijos adoracija visą šeštadienį vyko Šv. Jurgio bažnyčioje.


Eucharistinio kongreso proga Dotnuvos parapijoje šeštadienį surengta jaunimo diena. Į ją susirinko daugiau kaip 300 jaunų žmonių, tarp kurių buvo galima išvysti ir baikerių, ir skautų, ir vienuolių. Dotnuvos bažnyčia buvo papuošta baltais balandžiais, o vienuolynas – kongreso emblema, plakatais su jaunimo mintimis apie Eucharistiją. Po šv. Mišių jaunuoliai rašė savo maldavimus, kuriuos vėliau kartu su kitomis kukliomis jaunatviškomis dovanėlėmis – lazda ir lauko gėlių puokšte įteikė arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui. Būrys jaunų žmonių, dalyvavusių konferencijoje Eucharistijos tema, po pietų išsirengė į piligriminį žygį: pasiryžta iš Dotnuvos pėsčiomis nukeliauti į Kėdainius, į vakare surengtas iškilmingas pamaldas ir restauruoto altoriaus pašventinimą Šv. Juozapo bažnyčioje. Prie šios dramatišką istoriją išgyvenusios medinės bažnyčios (sovietmečiu beveik 30 metų buvusios gamyklos sandėliu ir sugrąžintos tikintiesiems 1991 m.) jaunuosius piligrimus pasitiko kongreso proga Kėdainiuose apsilankę arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, mons. Adolfas Grušas, Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, Kėdainių dekanas kun. Gintaras Pūras. Už šiuos piligrimus ir visą Kėdainių krašto jaunimą, už tikėjimo ateitį kvietė melstis arkivyskupas Eucharistijos liturgijos pradžioje.


Iškilmingose vakaro šv. Mišiose Šv. Juozapo bažnyčioje, be daugybės tikinčiųjų, dalyvavo ir šeimų dienos, surengtos Josvainių parapijoje, dalyviai. Šeimų šventėje Josvainiuose šeštadienį dalyvavo 170 žmonių, kartu meldęsi, klausęsi paskaitų, draugiškai bendravę agapėje ir vakarop visi drauge sugrįžę į Kėdainius.


Pamaldoms ir po kelių šimtų metų pirmą kartą atnaujinto didžiojo altoriaus pašventinimo apeigoms vadovavo arkiv. S. Tamkevičius. Savo homilijoje ganytojas išreiškė viltį, jog ir švenčiamas kongresas, kuriam nuoširdžiai rengėsi dekanato žmonės, ir visas pasirengimo Šiluvos Jubiliejui laikas ugdys supratimą, jog Eucharistija, Šv. Mišios yra didžiausias žmonių turtas ir dvasinis maistas. Arkivyskupas atkreipė dėmesį į bažnyčios globėją šv. Juozapą ir ragino melstis jo užtarimo, ypač vyrams, kad jie šventojo, kuris rūpinosi Šventosios šeimos saugumu, pavyzdžiu mokytųsi globoti ir gerbti moteris, šeimas. Šv. Juozapo iškilmės, pasak ganytojo, ir Kėdainių krašte, ir arkivyskupijoje bei visoje Lietuvoje turėtų būti kuo plačiau švenčiama, o Kėdainiams turėtų taptų pagrindine miesto švente.


Liepos 15 d., sekmadienio vidudienį prie Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčios šv. Mišiose, kurias aukojo arkivyskupijos ganytojai ir dekanato kunigai, melstasi už visą dekanato bendruomenę. Prieš šias iškilmingas pamaldas, miestui liudijant tikėjimą ir vienybę, buvo einama Eucharistijos procesija Radvilų, Skongalio, Didžiąja, J. Basanavičiaus, J. Telegos, Josvainių ir Radvilų gatvėmis. Per šv. Mišias homiliją pasakė vysk. J. Ivanauskas. Giedojo jungtinis parapijų choras (115 giesmininkų). Tarp gausių Eucharistijos liturgijos dalyvių, pasipuošusių specialiais kongreso ženkliukais bei skarelėmis, buvo LR Prezidento patarėjas jaunimo reikalams Arūnas Kučikas, Seimo narė Vida Baltraitienė, miesto valdžios atstovai.

 
Kėdainių dekanato ir Kauno arkivyskupijos spaudos tarnybos informacija