siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2012 09 08 Jaunimo piligriminis žygis į Šiluvą „Nepasiduok pikto nugalimas...“
Paskelbta: 2012-09-10

Fotografija Raimondos JanušauskaitėsDidžiųjų Šilinių atlaidų Jaunimo diena rugsėjo 8-ąją prasidėjo jaunimo piligriminiu žygiu „Nepasiduok pikto nugalimas, bet nugalėk pikta gerumu“ (Rom 12, 21) iš Lyduvėnų pėsčiomis į Šiluvą. Lyduvėnų kaimelyje, esančiame 10 km nuo Šiluvos, jaunieji piligrimai rinkosi nuo 10 val. ryto. Dalyvių buvo beveik 500. Šiame žygyje dalyvavo jaunimas ne tik iš Kauno, bet ir iš Kėdainių, Jonavos, Kretingos ir kitur. Programa prasidėjo šlovinimu Lyduvėnų bažnyčioje, kur jaunimui šlovinti Viešpatį giesmėmis padėjo evangelizacinė bendruomenė „Naujoji Sandora“. Paskutinės giesmės metu kiekvienas jaunas žmogus buvo kviečiamas melstis už šalia esantį uždedant jam ant peties rankas.

Fotografija Raimondos Janušauskaitės Fotografija Raimondos Janušauskaitės

 

Fotografija Raimondos Janušauskaitės Fotografija Raimondos Janušauskaitės

Po šlovinimo mokymą apie tai, kaip „nepasiduoti pikto nugalimam, bet nugalėti pikta gerumu“ sakė br. kun. Antanas Blužas OFM. Po šio pasidalijimo visi stiprinomės pietumis iš savų kuprinių. Labai šiltai piligrimus priėmė Lyduvėnų parapijos bendruomenės narės, kurios jaunimui išvirė arbatos, dalijosi savo sodo vaisiais, kepta duona bei savo džiaugsmu.

Po pietų jaunimas ruošėsi žygiuoti į Šiluvą, tam buvo pasirinktos Šviesos kelio stotys. Jam taip pat vadovavo br. kun. Antanas OFM. Visi žygio dalyviai susirinko šalia kaimelio kapinių, kur ir buvo pirmoji stotis „Moterys prie kapo“. Žygio priekyje per visą laiką jaunuoliai nuo stoties iki stoties pasikeisdami nešė Prisikėlusiojo ikoną. Iš Lyduvėnų dalyviai išėjo giedodami giesmes.

Fotografija Raimondos Janušauskaitės Fotografija Raimondos Janušauskaitės

Nuo antrosios stoties dalyviai buvo pakviesti bėgti iki kitos stoties su mintimi, kad bėgama pas Jėzų, kaip ir jis nuolat skuba pas mus. Trečiąją stotį pradėjome bendra giesme, o brolis kalbėjo apie Dievo Žodžio svarbą mūsų gyvenime. Kiekvienas galėjo pasisotinti Dievo Žodžiu, gaudamas Šventojo Rašto ištrauka perjuostą riestainėlį. Ketvirtojoje stotyje buvo kalbama apie atleidimo ir išpažinties svarbą mūsų gyvenime. Nuo šitos stoties kun. Gintaras Blužas OFS klausė dalyvių išpažinčių iki pat Šiluvos eidamas žygeivių eisenos gale. Iki kitos stoties buvo skaitoma sąžinės peržvalga, kuri turėjo padėti dalyviams geriau pasirengti išpažinčiai.

Po keletos stočių tarpą iki kitos stoties jaunuoliai buvo kviečiami eiti tyloje apmąstant savo santykį su Kristumi, savo tikėjimą. Kitoje stotyje mus pasitiko „Naujosios Sandoros“ bendruomenės nariai, šlovindami giesmėmis ir vėliavomis, jie kartu žygiavo iki kitos stoties, kartu išgyveno Sekminių stoties slėpinį.

Stotyje, kurioje buvo kalbama apie bendruomenę, dalyviai buvo kviečiami išgyventi bendruomeniškumą, dalytis tuo, ką turi su savimi, bei trumpam pailsėti. Stotyje, kur kalbėta apie šv. apaštalo Pauliaus atsivertimą, savo liudijimus sakė du jauni vyrai, turintys priklausomybių, tačiau dabar išgyvenantys Dievo artumą, meilę bei globą. Žygio metu taip pat buvo kalbamas ir Rožinis.

Fotografija Raimondos JanušauskaitėsPavakare įeidami į Šiluvą jaunieji piligrimai šlovino Viešpatį ir dangiškąją Motiną giesme. Prie Bazilikos jaunimą pasitiko ir pasveikino arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, linkėdamas, jog ši nedidelė kelionė taptų jų brandaus tikėjimo kelio pradžia ir tęstųsi per visą gyvenimą.

Išklausęs kun. E. Murausko katechezės jaunimas drauge su kitais atlaidų piligrimais aikštėje šventė Eucharistiją. Giedojo „Naujosios Sandoros“ bendruomenė. Pamokslą pasakė kun. Kęstutis Kėvalas.

Vėliau mokyklos stadione jaunimas turėjo puikią progą pamatyti miuziklą „Karolis“ ir žvelgti, kaip jaunas žmogus subrendo iki didžios asmenybės, kurį šiandien minime kaip palaimintąjį Joną Paulių II.