siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2012 09 15 Šilinių atlaidai: Politikų, valdininkų, žemdirbių, verslininkų ir žiniasklaidos darbuotojų diena
Paskelbta: 2012-09-15

Rugsėjo 15 d., šeštadienį, Šilinių atlaiduose buvo švenčiama Švč. M. Marija Sopulingoji ir minima Politikų, valdininkų, žemdirbių, verslininkų ir žiniasklaidos darbuotojų diena. Šiluvos piligrimams susitaikyti su Dievu per Atgailos sakramento malonę padėjo klausyklose patarnavę Kėdainių dekanato kunigai. Jie taip pat aukojo ir šv. Mišias, kuriose buvo meldžiamasi ypač aktualiomis šiandien Lietuvos žmonėms intencijomis. Prašyta Šventosios Dvasios šviesos artėjančiuose Seimo rinkimuose, kad juose būtų daromi Lietuvai naudingiausi pasirinkimai. Maldoje buvo užtarti visuomenės silpniausieji nariai – vienišieji, benamiai, skurstantieji. Viešpačiui dėkota už žmones, gelbstinčius mūsų tėvynę nuo alkoholizmo.
Tądien Šiluvoje apsilankė ir pagrindinėse pamaldose dalyvavo Vilniaus ir visos Lietuvos stačiatikių arkivyskupas Inokentijus, jį lydintis sekretorius tėvas Vladimiras Seliavko, taip pat grupė LR Seimo narių, kelių ministerijų vadovai ir darbuotojai, Kauno ir Kėdainių savivaldos vadovai ir gausūs maldininkai iš įvairių Lietuvos kraštų.
 
Juos visus, besirenkančius į vidudienio pamaldas gerokai prieš 12 val. sakralioje aikštėje, pirmas pasveikino liturginei katechezei vadovavęs kun. Artūras Kazlauskas. Jis priminė Dievo Motinos Marijos išgyventą savo Sūnaus atmetimą ir kančią. Jos skausmas buvo dvigubas – visi tėvai savo vaikų skausmus išgyvena dvigubai stipriau. Mes užjaučiame tą skausmą ne liedami ašaras, bet dėkodami visa širdimi, kad galime būti, kuo esame, – krikščionimis, skelbiančiais, jog esame išgelbėti Jėzaus mirtimi: tai ji mums padovanojo gyvenimą. Šiluvoje švenčiant Lietuvos Krikšto 625 metų jubiliejų kaip tik ir minimas mūsų tautos įsijungimas į krikščioniją, tad šia proga  kiekvienas ragintas ypač mąstyti, ką reiškia būti krikščionimi.Iškilmingoje Eucharistijoje melstasi už Lietuvos politikus, valdininkus ir žiniasklaidos darbuotojus, kad jie būtų atsparūs visokiems gundymams ir tarnautų vien tiesai bei teisingumui. Liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Giedojo Gargždų parapijos choras.Savo homilijoje (visą tekstą žr. čia >>) arkivyskupas kvietė įsižiūrėti į Marijos laikyseną Kanos vestuvėse ir pabrėžė, jog Lietuvoje daug kas keistųsi į gera, jei jos žmonės, ypač politikai, pareigūnai, valdininkai, žiniasklaidos darbuotojai, Marijos pavyzdžiu klausytų, ką kalba Jėzus per Evangeliją.

Visuomenėje nereti nuoskaudos ir susipriešinimai, kaip sakė ganytojas, atkeliauja ir iki Šiluvos, tačiau neturėtų peržengti jos slenksčio. Šiluvoje skelbiamas kelias, kurį nurodė pati Švč. M. Marija savo apsireiškimu prieš 400 metų ir palamintasis J. Matulaitis savo šūkiu blogį nugalėti gerumu.

„Šiluvos „politika“ yra aiškiai nubrėžta tiek Marijos apsireiškimu prieš 400 metų, tiek palaimintojo Matulaičio šūkiu: „Blogį nugalėk gerumu!“ Šiluvos „politika“ – kad būtų garbinamas ir mylimas Marijos Sūnus Jėzus Kristus, nes tai vienintelis kelias keisti visuomenę į gera. Šiluvos „politika“ – tai meilės, Dievo gailestingumo ir pagarbos kiekvienam žmogui politika. Šiluvoje visi esame piligrimai, keliaujantys ne tik į Šiluvą, bet ir į amžinuosius dangaus Tėvo namus“, – sakė ganytojas, akindamas prašyti dangaus šviesos, kad visi tarnautų, kurtų ir skleistų gera, stiprintų Lietuvos valstybę.

Morali politika remiasi tiesa net ir tada, kai ji nepatogi, sakė arkivyskupas, primindamas Bažnyčios misiją skelbti tiesą, tačiau ir šiandien, panašiai kaip sovietiniais metais, ją bandoma nutildyti. Homilijoje sykiu atkreiptas dėmesys į meilės ir pagarbos trūkumą visuomenėje, pabrėžta, jog piktu aktyvumu neįmanoma įveikti blogio.

Prieš suteikdamas ganytojišką palaiminimą arkivyskupas nuoširdžiai padėkojo visiems piligrimams, taip pat katalikiškai žiniasklaidai ir ypač tiems Seimo nariams, kurie nuosekliai gina gyvybę ir šeimą.
 
Fotografija Dariaus Chmieliausko Fotografija Dariaus Chmieliausko

Vakare šv. Mišias Šiluvos aikštėje arkivyskupas S. Tamkevičius aukojo už žemdirbius, taip pat verslininkus, kad jie tik sąžiningai siektų pelno. Homiliją pasakė kun. Kęstutis Kėvalas. Marijos radijo, šiomis dienomis švenčiančio aštuntąjį gimtadienį, programų direktorius atkreipė klausytojų dėmesį į visuomenėje būtinus mainus rinkos produktais, dvasinėmis vertybėmis. Kun. K. Kėvalas paragino pamąstyti, ar požiūris į verslą kuriančius žmones visada yra teisingas, ar suvokiama, kad jų kuriama vertė, kūrybiškumas pasitarnauja ir visos visuomenės gėriui. Šia proga buvo primintas žmogaus pašaukimas „eiti ir atbaigti žemę“, įdirbti ją ir save – savo dvasios sodą.

Šiluvoje per visą devyndienį gausiai giedojusius bažnytinės chorinės muzikos kolektyvus, pačius įvairiausius savo atlikimo skambesiu, choristų amžiumi nuo vaikų iki garbaus amžiaus, šeštadienį papildė pamaldose giedoję Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios choras, Paparčių moterų ansamblis, Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero rektorato choras, Kauno Įgulos bažnyčios kamerinis choras „Te Deum“.