siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2012 09 19 Kauno kunigų seminarijos klierikų tarnystė Šilinių atlaiduose
Paskelbta: 2012-09-19

Rugsėjo 6–16 d. didžioji dalis Kauno kunigų seminarijos klierikų talkino didžiuosiuose Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaiduose. Šiemet Šiluvoje buvo minimas Lietuvos Krikšto 625 metų ir Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio beatifikacijo 25-erių metų sukaktys. Kiekvieną dieną klierikai pagelbėjo tikintiesiems kuo prasmingiau minėti Dievo Motinos Gimimo iškilmę: rengė asistas per iškilmingas šventąsias Mišias, vadovavo Rožinio maldai, rašė maldos intencijas, padėjo savanoriams Apsireiškimo koplyčioje, Bazilikoje ar aikštėje, kurioje kasdien vyko pagrindinės kiekvienos dienos iškimės, užtikrinti tvarką ir rimtį.

Fotografija Nerijaus Pipiro Fotografija Nerijaus Pipiro

Kiekvieni atlaidai – nuostabi tikinčiųjų bendrystės šventė. Kiekvienas žemės lopinėlis Šiluvoje persunktas žmogaus viltingo žvilgsnio. Matant kiekvienais metais į Šiluvą plaukiančias maldininkų minias, galima drąsiai teikti, jog čia per Marijos užtarimą kuriama nauja širdis. Todėl kiekvienam klierikui labai svarbus buvimas prie Šiluvos Dievo Motinos kojų. Tai ženklas ir liudijimas, galimybė justi tai, kuo Bažnyčia yra gyva, kelionė žemės keliais kartu su Marija – Tikėjimo Motina.