siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2012 09 28 Ligonių diena Šiluvoje
Paskelbta: 2012-09-28

Rugsėjo 28-ąją, paskutinį mėnesio penktadienį, Šiluvoje piligrimai gausiai dalyvavo čia surengtoje Ligonių dienoje, Šiluvos Dievo Motinos užtarimu melsdami sau, savo artimiesiems, visiems Lietuvos žmonėms daugiau fizinės ir dvasinės sveikatos.

Šiluvos Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje pagrindinių šv. Mišių vidudienį dalyviai – tikintieji ir koncelebravę kunigai – Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus buvo kviečiami prašyti Dievo Motinos užtarimo ir globos savo gyvenimui, kad visa, kas jame slegia, yra sunku, turėtų valios ir krikščioniškos drąsos ištverti.

Tikintiesiems buvo pranešta ir apie didžiulę Šventojo Tėvo Benedikto XVI dovaną Lietuvai ir Kauno arkivyskupijai – kunigo Kęstučio Kėvalo paskyrimą tituliniu Abziri vyskupu ir Kauno arkivyskupijos augziliaru bei jo konsekraciją Kaune lapkričio 24 d. 12 val.

Homiliją pasakęs arkivyskupas, atkreipdamas dėmesį į Evangelijos skaitinius iš Koheleto knygos, sakė, jog žmogaus gyvenime iš tiesų yra savas laikas viskam, o jo keliu žengdamas žmogus neretai jaučiasi tamsoje, kai, atrodo, nesimato žiburių. Ši tamsa – tai liga, kančios, artėjanti mirtis.

Iš tiesų žmogus, pasak ganytojo, norėtų, kad jo gyvenime nebūtų kančios. Homilijoje priminta: prieš mus kentėjo pats Viešpats. Kad mums būtų lengviau, pats Viešpats sąmoningai prisiėmė kančią, nuėjo vargų, sunkumų, kryžiaus kelią už visų žmonių nuodėmes.

„Kančia baisi be vilties“, – sakė arkivysk. S. Tamkevičius, drąsindamas savo kančioje priimti tiesiamą Viešpaties ranką, kviesdamas čia, Šiluvoje, labiausiai prašyti Viešpatį vilties, kad jo kančioje, kryžiuje kiekvienas žmogus atrastų stiprybę.

Ganytojas, be kita ko, pakvietė tikinčiuosius bei visus geros valios žmones nelankyti Lietuvos nacionalinio dramos teatro Vilniuje, rodančio spektaklius, kurie niekina Viešpaties Veido atvaizdą ir ypač skaudina krikščionis, nes mums šis Veidas ypatingai brangus – kaip Tėvo ir Motinos.

Eucharistijos pabaigoje ganytojai teikė asmenišką ligonių palaiminimą.

Vakare 18 val. šv. Mišias Šiluvoje aukos kunigai egzorcistai, joms pasibaigus – Vidinio išgydymo pamaldos.


Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba