siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2012 11 30 Ligonių diena Šiluvoje
Paskelbta: 2012-11-30

Lapkričio 30-ąją, paskutinį mėnesio penktadienį, į Šiluvą atvykę maldininkai dalyvavo Ligonių dienoje.

Vidudienį šv. Mišioms vadovavęs parapijos klebonas kun. Erastas Murauskas paragino susirinkusius Marijos šventovėje, taip pat Marijos radijo klausytojus dėkoti Viešpačiui už gautą iš jo rankų sveikatą ar jos paprašyti. Sykiu paraginta savo ligose, negalėse pasitikėti Dievo gailestingumu ir Švč. Mergelės Marijos, kitų šventųjų, ypač minimo apaštalo šv. Andriejaus, užtarimu, prašyti Viešpatį duoti tokį tikėjimą.

Šv. Mišių homiliją pasakęs kun. E. Murauskas joje ragino tikėti Viešpaties išgelbėjimu. Tik Viešpats žino, ką turi išgydyti žmoguje, sunaikinti nuodėmę, baimes. Svarbu tikėti Viešpaties išgydymu, iš širdies gelmių jo šauktis ir leistis perkeičiamiems jo galybės.

Homilijoje atkreiptas dėmesys, jog šiame pasaulyje, kuris drąsiai skelbia blogį, reikia labai drąsaus tikėjimo ir liudijimo. „Dievo žodis veikia galingai, kai jį sėjame drąsiai, o augins jį pats Viešpats“, – sakė kun. E. Murauskas, ragindamas šventųjų pavyzdžiu ir užtarimu nebijoti liudyti didžių Dievo darbų.

Šv. Mišių pabaigoje visi norintys Ligonių dienos pamaldų dalyviai galėjo priimti jiems teikiamą asmenišką palaiminimą.

Ligonių diena Šiluvoje, užbaigiant 2012 metus, bus švenčiama gruodžio 28 d. penktadienį.


Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba