siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2012 12 28 Ligonių diena Šiluvoje
Paskelbta: 2012-12-28

Paskutinį mėnesio penktadienį Šiluvoje apsilankę piligrimai Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje drauge šventė Eucharistiją, kuriai vadovavo parapijos klebonas kun. Erastas Murauskas. Joje melstasi visų Eucharistijos dalyvių bei Marijos radijo klausytojų intencijomis tą dieną ypač prašant Viešpatį fizinės ir dvasinės sveikatos Šiluvos Dievo Motinos, nuo seno tituluojamos Ligonių Sveikata, užtarimu.

Homiliją pasakęs kun. E. Murauskas atkreipė klausytojų dėmesį į tądien Bažnyčioje minimus šv. Nekaltuosius Vaikelius, išžudytus Erodo iš klastos ir pavydo, kad jie galbūt užims jo vietą. Žvelgiant į tai, gali kilti klausimas: kodėl Dievas tai leido? Kita vertus, ar tai nekalba ir apie negimusių vaikelių žudymą Lietuvoje? Kaip pabrėžta homilijoje, Dievas tik žmogui davė gimdymo galią, galimybę išgyventi tėvystę ir motinystę. Tačiau žmogus neretai paniekina šią dovaną ir net sunaikina pradėtą gyvybę.

Kun. E. Murauskas sakė, jog iš nuodėmės prikelia tik išpažintis visiškoje tiesoje, kitaip, save apgaudinėdamas, žmogus eina į dvasinę mirtį. Išgijimo kelias, jei žmogus yra prisidėjęs prie negimusio vaikelio žudymo, – tai kaltės išpažinimas, atsiprašymas vaikelio ir atleidimas sau. Homilijoje raginta pripažinti tiesą, išdrįsti ateiti prie Dievo ir būti Jo išgydytiems, prikeltiems ramybei, pasitikėjimui ir džiaugsmui.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba