siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2013 02 22 Ligonių diena Šiluvoje: ir kančioje sakyti Viešpačiui „taip“
Paskelbta: 2013-02-22

Paskutinį vasario mėnesio penktadienį Šiluvoje buvo švenčiama Ligonių diena.

Pagrindinėms pamaldoms su parapijos žmonėmis, atvykusiais į Šiluvą piligrimais bei Marijos radijo klausytojais vadovavo parapijos klebonas kun. Erastas Murauskas, koncelebravo keletas kunigų. Homiliją pasakė Kauno kunigų seminarijos Parengiamojo kurso vadovas kun. Ramūnas Norkus.

Šios išskirtinės Ligonių dienos, kuri švenčiama Bažnyčioje minint Apaštalo Petro Sosto iškilmę, homilijoje kun. R. Norkus ragino su itin stipriu tikėjimu mąstyti apie šiandienos Bažnyčią: Bažnyčia yra nenugalima – ją laiko pats Viešpats. Bažnyčioje taip pat aktyviai kaip visada ir šiandien veikia Šventoji Dvasia.

Ligonių dienos proga kun. R. Norkus kvietė taip pat įsiklausyti į Evangelijos skaitinį – Pirmąjį Petro laišką, kalbantį apie nevystantį garbės vainiką, kurį Jėzus Kristus įteiks kaip visų žmogaus gyvenimo kovų rezultatą. Vienintelis atsakas Viešpačiui ir kančioje yra „fiat“.

Gavėnia, kaip pabrėžta homilijoje, ypač tinkamas metas mąstyti apie savo kančių atidavimą Viešpačiui – už save, savo šeimas, vaikus ir vaikaičius, už kunigus, Bažnyčią ir patį tikėjimą. Tikintieji, ypač sergantys, kenčiantys, paraginti su pasitikėjimu žvelgti į savo kančią kaip nešančią viltį žmogaus ateičiai su Dievu.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba