siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2013 08 30 Ligonių diena Šiluvoje
Paskelbta: 2013-08-30

Paskutinį mėnesio penktadienį, rugpjūčio 30-ąją, Šiluvoje buvo švenčiama Ligonių diena ypač prašant Viešpatį per Šiluvos Dievo Motinos užtarimą gydyti dvasios ir kūno negalias.

Vidudienį į Šiluvą tądien atvykę piligrimai dalyvavo šv. Mišiose, kurios buvo švenčiamos Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje. Liturgijai vadovavo parapijos klebonas kun. Erastas Murauskas, koncelebravo ir homiliją pasakė Kauno kunigų seminarijos Parengiamojo kurso Šiluvoje vadovas kun. Ramūnas Norkus.

Homilijoje kun. R. Norkus darsyk atkreipė Mišių dalyvių dėmesį į ką tik girdėtos Evangelijos pagal Matą ištrauką pakomentuodamas Jėzaus palyginimą Izraelio tautai apie 10 mergaičių (Mt 25, 1–13), pabrėždamas padrąsinimą Dievo žodį atgręžti į savo gyvenimą, į sunkias savo gyvenimo situacijas kuo arčiau įsileisti Viešpatį, kuris nuolat šalia, nors žmogaus širdis ir būtų skilusi į protingąsias ir paikiąsias mergaites, nors ji būtų pilna nerimo, o gyvenimas – problemų.

Per Krikštą gavę Dievo šviesą, pasak kun. R.Norkaus, turime rūpintis ją nuolat maitinti. Krikščioniui nepakanka kelių lašelių alyvos – kelių susitikimų su Viešpačiu per metus. Piktasis nuolat stumia žmogų į nerimą, neviltį, liūdesį, tačiau visuose žmogaus sunkumuose, ligose, kančiose nuo priklausomybių, blogų įpročių yra Viešpaties pažadas: Dievas visada yra su žmogumi, „aš esu Tas, kuris esu“.

„Malda turi užimti nerimo vietą“,– sakė kun. R. Norkus, drąsindamas ir liudydamas: su tikėjimu melsdamasis žmogus atras alyvos savo sunkumams spręsti arba Viešpats duos jėgų juos atlaikyti. Šitaip žmogus augs ir eis šventėjimo keliu pagal paties Dievo troškimą.

Ligonių dieną Šiluvoje piligrimai kviečiami dalyvauti Švč. Sakramento adoracijoje Ligonių Sveikatos koplyčioje, drauge melsti Rožinį procesijoje nuo Apsireiškimo koplyčios į Baziliką. Vakare pamaldoms joje vadovauja kunigai egzorcistai.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba