siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2013 12 13 Marijos diena Šiluvoje: „Marijos pavyzdys tebūna mums drąsos, paskatinimo ir vilties ženklas.“
Paskelbta: 2013-12-13

Gruodžio 13-ąją Šiluvos piligriminėje šventovėje buvo švenčiami mažieji Marijos atlaidai. Gausūs piligrimai iš įvairių Lietuvos vietų, taip pat iš Raseinių dekanato parapijų, ruošdamiesi artėjančioms Viešpaties Gimimo šventėms, tądien lankėsi Šiluvoje, dalyvaudami jos šventovėse aukotose šv. Mišiose. Klausyklose tikintiesiems patarnavo Raseinių dekanato kunigai.

Pagrindinėms iškilmingoms šv. Mišioms Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje vadovavo Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, koncelebravo 15 kunigų. Giedojo Šiluvos parapijos choras. Pamaldas iš Šiluvos transliavo „Marijos radijas“ – jo programų direktorius kun. Gintaras Blužas OFM, koncelebravęs šv. Mišias, meldėsi „Marijos radijo“ klausytojų, savanorių, geradarių ir rėmėjų intencijomis.

Eucharistijos dalyvius pasveikinęs vysk. K. Kėvalas pakvietė šį gruodžio ir Advento metą kartu su Marija išgyventi Viešpaties nešiojimo laiką savo širdyse, kad Marijos džiaugsmas ir jos istorija taptų ir Jėzaus mokinių džiaugsmu bei istorija. Ganytojas ragino melstis, kad Dievas parengtų širdis Kalėdoms, kurių Jis mums trokšta.

„Ko galėtume naujo išmokti Švč. M. Marijos mokykloje?“ – šiuo klausimu savo homiliją pradėjo vysk. Kęstutis, pakviesdamas klausytojus darsyk pažvelgti, kaip Marija, ypatingai Dievo išsirinktoji ir Jo malonės pilnoji, priėmė angelo žinią. Angelo žinią gauna taip pat ir Zacharijas. Iš Evangelijos pagal Luką žinome, jog Zachariją tada apima išgąstis, jis tampa nebylys. Marija taip pat išsigąsta, tačiau jos išgąstį palydi susimąstymas ir išgirstos žinios svarstymas savo širdyje. Marija pradeda garbinti Dievą Magnificat giesme. Marija neabejoja Dievo pažadu, bet teiraujasi, kaip tai įvyks, kad ji taps Dievo Sūnaus motina.

„Marija priima tą slėpinį ir dėl to joje pradeda vykti stebuklas. Su Dievu Marija elgiasi kaip su Dievu, o ne kaip su žmogumi“, – sakė vysk. K. Kėvalas, atkreipdamas dėmesį, jog šiuolaikinis žmogus labai stokoja mąstymo, meditacijos kultūros.

Homilijoje primintas Bažnyčios tėvų mokymas, jog per Marijos „taip“ Dievo žodis įžengė ir tapo vaisingas. Esame mokomi ir mes Dievui sakyti „taip“, įsileisti  visa žmoguje keičiančią Jo malonę – drąsiai, paklusniai ir netgi išdidžiai, o savo drąsa uždegti ir kitus.

„Marijos pavyzdys tebūna mums drąsos, paskatinimo ir vilties ženklas, kurio laukia iš mūsų Viešpats“, – sakė homiliją užbaigdamas vysk. Kęstutis.

Liturgijos pabaigoje prieš ganytojiškąjį palaiminimą ganytojas  pakvietė melstis už Ukrainos tautą, trokštančią laisvės ir demokratijos (gruodžio 13 d. Lietuvos vyskupų kvietimą žr. >>).

Marijos dieną Šiluvoje apsilankantys piligrimai kviečiami į Švč. Sakramento adoraciją, kuri iki 16 val. vyksta Ligonių Sveikatos koplyčioje.

Tądien Šiluvoje prie kultūros namų buvo surengta Maltos ordino pagalbos tarnybos „Maltiečių sriubos“ akcija.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba