siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2014 10 31 Ligonių diena Šiluvoje
Paskelbta: 2014-10-31

Visų Šventųjų išvakarėse, spalio 31-ąją, Šiluvoje paminėta Ligonių diena. Į ją atvykę piligrimai, Šiluvos parapijos tikintieji, giedoję parapijos choristai 12 val. drauge šventė šv. Mišias. Joms vadovavo kun. Erastas Murauskas.

Parapijos klebonas kvietė susirinkusius, be kitų savų intencijų, ypač melstis už ligonius, už visus, kurie serga kūnu ar siela, kad priimdami Dievo gailestingumą jie galėtų patirti maloningąjį Dievo veikimą savo gyvenime.

Vėliau homilijoje kun. E. Murauskas atkreipė dėmesį į Evangelijoje minimą Jėzaus nesutarimą su fariziejais ir Rašto aiškintojais ir Jėzaus pirmiau skelbiamą gailestingumą, o ne įstatymus. Mūsų, krikščionių, Dievas yra ne toks, kad Jo bijotume. Jis tikras, gyvas Dievas, Jis yra Asmuo, ir kaip pabrėžta homilijoje, nori, kad mes atsilieptume į Jo meilę, norėtume ir būtume Jo vaikais.

„Dievas yra gyvybė“, – sakė kun. Erastas, patikindamas, jog Viešpats ateina į žmogaus gyvenimą, kad jį gydytų, padėtų įveikti baimes, pripildytų džiaugsmo, duotų gyvenimo apsčiai.

Šaltuoju metu laiku paskutiniais mėnesių penktadieniais Ligonių dienos pamaldos Šiluvoje rengiamos tik dieną, 12 val.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba