siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2007 05 26–27 Eucharistijos šventė Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijoje (programa)
Paskelbta: 2007-08-29

 
ŠEŠTADIENIS, gegužės 26 d.


14.00 – Novena į Šventąją Dvasią. Konferencija (kun. Gintaras OFS)
15.00 – Filmas apie šv. Teresėlę
16.00 – Atgailos ir Sutaikinimo sakramento bendruomeninis šventimas (Atgailos pamaldos)
18.00 – Sekminių vigilijos šv. Mišios
19.00 – 5.00 – Naktinė Švč. Sakramento adoracija parapijos atsinaujinimo intencija
Švč. Sakramento adoracijos programa
19.00 – valandai vadovauja parapijos jaunimas (giesmės, pamąstymai, Rožinio Džiaugsmo slėpiniai)
20.00 – vaizdinė meditacija „Šv. Teresėlė ir Eucharistija“
21.00 – valandai vadovauja parapijos šeimos (Rožinio Šviesos slėpiniai)
22.00 – valandai vadovauja seserys kotrynietės
23.00 – Tyla
24.00 – Eucharistinis pašnekesys (kun. Gintaras OFS)
24.30 – Tyla
1.00 – Marijos legiono maldos, Rožinio Kančios slėpiniai (Marijos legiono prezidiumas „Ligonių sveikata”)
2.00 – Tyla su meditaciniais intarpais (Marijos legiono prezidiumas „Gailestingumo Motina”)
3.00 – Gailestingumo vainikėlis (Marijos legiono prezidiumas „Ligonių sveikata”)
3.30 – Mintys iš šv. Faustinos dienoraščio (Marijos legiono prezidiumas „Ligonių sveikata”)
4.00 – Rožinio Garbės slėpiniai (Marijos legiono prezidiumas „Gailestingumo Motina”)
5.00 – palaiminimas Švč. Sakramentu, adoracijos pabaiga


SEKMADIENIS, gegužės 27 d.


Šv. Mišios sekmadienio tvarka (8.00; 9.00; 10.00 vienuolyne; 10.30; 12.00; 13.30; 18.00 – bažnyčioje)
10.30 Šv. Mišios (aukoja svečias kun. Andrius Alminas)
11.30–12.00 Švč. Sakramento adoracija
12.00 Eucharistijos liturgijai ir Švč. Sakramento procesijai vadovauja arkivysk. Sigitas Tamkevičius.
Po pamaldų - agapė (šventoriuje)


Kun. Gintaras Blužas OFS, Šventosios Dvasios (Šilainių) parapija