siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2007 05 20–27 Šiluvos Marijos paveikslas Eržvilke (programa)
Paskelbta: 2007-08-29

Gegužės 20 d. 12 val. Šiluvos Švč. M. Marijos paveikslo sutikimas. Šv. Mišios ir vaikų Pirmoji Komunija Eržvilko Šv. Jurgio bažnyčioje. Malda už vaikus ir jaunimą
Gegužės 21 d. 12 ir 19 val. šv. Mišios. Malda už parapijos ligonius
Gegužės 22 d. 12 ir 19 val. šv. Mišios. Malda prašant Marijos užtarimo ir palaimos darbuose
Gegužės 23 d. 12 ir 19 val. šv. Mišios. Malda už vaikus ir šeimas, gyvenančias toli nuo mūsų
Gegužės 24 d. 12 ir 19 val. šv. Mišios. Malda prašant laimingos mirties malonės; už visus mirusiuosius
Gegužės 25 d. 12 ir 19 val. šv. Mišios. Malda už pašaukimus į kunigystę ir vienuolinį gyvenimą
Gegužės 26 d. 12 ir 19 val. šv. Mišios. Malda aukotojų intencijomis
Gegužės 27 d. 12 val. šv. Mišios už Eržvilko parapiją aukotojų intencija. Parapijos institucijų apdovanojimas. Šiluvos Švč. M. Marijos paveikslo išlydėjimas į Raseinių parapiją


kun. Virgilijus Rutkūnas, Eržvilko parapijos klebonas