siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2007 06 17–07 01 Šiluvos Marijos paveikslas Viduklėje (programa)
Paskelbta: 2007-08-29

Birželio 17 d., sekmadienis
11.30 Šiluvos Švč. M. Marijos paveikslo sutikimas prie Viduklės kapinių. Iškilminga procesija iki Šv. Kryžiaus bažnyčios. 12 val. šv. Mišios už Viduklės parapiją. Šv. Antano atlaidai. Šv. Mišias aukoja kun. Vitas Kaknevičius. Dalyvauja Raseinių dekanato dekanas kun. Juozas Kaknevičius, vicedekanas kun. Vytautas Paukštis
Birželio 18 d.
10 val. Švč. Sakramento adoracija. 11-12 val. ir 16-18 val. paveikslo lankymas. Individuali malda. 18.30 Rožinis ir Švč. M. Marijos litanija 19 val. Šv. Mišios už Viduklės tikinčiuosius. Aukoja Butkiškės klebonas Žygintas Veselka
Birželio 19 d.
10 val. Švč. Sakramento adoracija. 11-12 val. ir 16-18 val. paveikslo lankymas. Individuali malda. 18.30 Rožinis ir Švč. M. Marijos litanija 19 val. Šv. Mišias už Caritą, gydytojus ir slaugytojus, socialinės paramos teikėjus, kultūros darbuotojus aukoja Raseinių klebonas vicedekanas kun. Vytautas Paukštis
Birželio 20 d.
10 val. Švč. Sakramento adoracija. 11-12 val. ir 16-18 val. paveikslo lankymas. Individuali malda. 18.30 Rožinis ir Švč. M. Marijos litanija 19 val. Šv. Mišias už Virgainių, Aukštelių, Aleknų, Vanagiškių, Kanopėnų kaimų tikinčiuosius aukoja Viduklės klebonas kun. A. Staniulis
Birželio 21 d.
10 val. Švč. Sakramento adoracija. 11-12 val. ir 16-18 val. paveikslo lankymas. Individuali malda. 18.30 Rožinis ir Švč. M. Marijos litanija 19 val. Šv. Mišias už Sujainių, Andžilių, Ardiškių, Lakštučių kaimų tikinčiuosius aukoja klebonas kun. A. Staniulis
Birželio 22 d.
10 val. Švč. Sakramento adoracija. 11-12 val. ir 16-18 val. paveikslo lankymas. Individuali malda. 18.30 Rožinis ir Švč. M. Marijos litanija 19 val. Šv. Mišias už Molavėnų, Griaužių, Tukių, Poteriškių ir Pašešuvio kaimų tikinčiuosius aukoja klebonas kun. A. Staniulis.
Birželio 23 d.
10 val. Švč. Sakramento adoracija. 11-12 val. ir 16-18 val. paveikslo lankymas. Individuali malda. 18.30 Rožinis ir Švč. M. Marijos litanija 19 val. Šv. Mišias už ligonius, vargstančius, našlaičius, atstumtuosius aukoja Babtų klebonas kun. Gintas Rumševičius
Birželio 24 d. (sekmadienis)
10 val. Votyva 11.30 Suma už vaikus, jaunimą, auklėtojus ir mokytojus 13 val. Švč. Sakramento adoracija.
Birželio 25 d.
10 val. Švč. Sakramento adoracija. 11-12 val. ir 16-18 val. paveikslo lankymas. Individuali malda. 18.30 Rožinis ir Švč. M. Marijos litanija 19 val. Šv. Mišios už Gylių ir Jūkainių kaimų tikinčiuosius. Aukoja klebonas kun. A. Staniulis
Birželio 26 d.
10 val. Švč. Sakramento adoracija. 11-12 val. ir 16-18 val. paveikslo lankymas. Individuali malda. 18.30 Rožinis ir Švč. M. Marijos litanija 19 val. Šv. Mišios už valstybės tarnautojus ir valdžią. Aukoja klebonas kun. A. Staniulis
Birželio 27 d.
10 val. Švč. Sakramento adoracija. 11-12 val. ir 16-18 val. paveikslo lankymas. Individuali malda. 18.30 Rožinis ir Švč. M. Marijos litanija 19 val. Šv. Mišias už Viduklės parapijos kunigus ir tarnautojus aukoja Girkalnio klebonas dekanas kun. Juozas Kaknevičius
Birželio 28 d.
12 val. šv. Mišios už parapijos geradarius. Švč. Sakramento adoracija. 14 val. paveikslas išlydimas į Blinstrubiškių senelių namus.
Birželio 29–30 d. Paveikslo lankymasis Blinstrubiškių senelių namuose
Liepos 1 d. 12.30 Paveikslas išlydimas į Paupio parapiją


kun. Albertas Staniulis, Viduklės parapijos klebonas