siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2007 07 01–06 Šiluvos Marijos paveikslas Paupio parapijoje (programa)
Paskelbta: 2007-08-29

Liepos 1 d., sekmadienis
12.45 paveikslo sutikimas Paupio parapijoje 13 val. šv. Mišios už parapiją. Po šv. Mišių Švč. Sakramento adoracija
Liepos 2 d.
9.30 Rožinis ir Švč. M. Marijos litanija 10 val. šv. Mišios už popiežių, arkivyskupą, vyskupus, parapijoje dirbusius kunigus. Po šv. Mišių Švč. Sakramento adoracija 11 val. paveikslo lankymas, individuali malda
Liepos 3 d.
9.30 Rožinis ir Švč. M. Marijos litanija 10 val. šv. Mišios už ligonius, vargstančius, našlaičius, atstumtuosius. Po šv. Mišių Švč. Sakramento adoracija 11 val. paveikslo lankymas, individuali malda
Liepos 4 d.
9.30 Rožinis ir Švč. M. Marijos litanija 10 val. šv. Mišios už šeimas, vaikus, jaunimą, auklėtojus ir mokytojus. Po šv. Mišių Švč. Sakramento adoracija 11 val. paveikslo lankymas, individuali malda
Liepos 5 d.
9.30 Rožinis ir Švč. M. Marijos litanija 10 val. šv. Mišios už ūkininkus, verslininkus ir žemdirbius. Po šv. Mišių Švč. Sakramento adoracija 11 val. paveikslo lankymas, individuali malda
Liepos 6 d.
9.30 Rožinis ir Švč. M. Marijos litanija 10 val. šv. Mišios už parapijos geradarius 11 val. paveikslas išlydimas į Lyduvėnų parapiją


Programą rengė Paupio parapijos klebonas kun. Albertas Staniulis