siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2007 03 31–04 14 Šiluvos Marijos paveikslas Jurbarke (programa)
Paskelbta: 2007-08-30


Kovo 31 d. (šeštadienis)
1800 val. – Iškilmingas paveikslo sutikimas Jurbarko bažnyčioje.
1810 val. – Šv. Mišios. Dalyvaus vyskupas, dekanato kunigai.
1845 val. – Paveikslo pristatymas.

Balandžio 1 d. (sekmadienis)
1100 – 1300 val. – Švč. Sakramento adoracija. Maldos meditacijos ( „Atgaivink“ grupelės).
1400 – 1800 val. – Individuali malda.

Balandžio 2 – 4 d.
800 val. – Šv. Mišios.
830 – 1000 val. – Švč. Sakramento adoracija.
1000 – 1600 val. – Individuali malda.
1600 – 1700 val. – Švč. Sakramento adoracija. Maldos budėjimas
(2 d. – tikybos mokytojai; 3 d. – „Caritas“; 4 d. – Maldos grupelė).
1730 val. – Rožinio kalbėjimas.
1800 val. – Šv. Mišios.
1845 val. – Teminiai vakarai.

Balandžio 5, 6, 7 (Didysis Tridienis)
800 – 1700 val. – Individuali malda.
1700 val. – Maldos meditacijos
(5 d. – medicinos įstaigų darbuotojai; 6 d. – Jaunimo centras; 7 d. – „Atgaivink“ grupelės).
1730 val. – Rožinio kalbėjimas.
1800 val. – Pamaldos.

Balandžio 8 (Šv. Velykos)
800 val. – Šv. Mišios – Prisikėlimas.
1000 – 1300 val. – Individuali malda.

Balandžio 10, 11, 12, 13 d.
800 val. – Šv. Mišios.
830 – 1000 val. – Švč. Sakramento adoracija.
1000 – 1600 val. – Individuali malda.
1600 val. – 1700 val. – Švč. Sakramento adoracija. Maldos budėjimas (10 d. – politiniai kaliniai ir tremtiniai; 11 d. – Vytauto Didžiojo vid. mokyklos moksleiviai ir visų mokyklų mokytojai; 12 d. – Naujamiesčio vid. mokyklos moksleiviai ir sumos choras; 13 d. – gimnazijos moksleiviai ir kultūros darbuotojai).
1730 val. – Rožinio kalbėjimas.
1800 val. – Šv. Mišios.
1845 val. – Teminiai vakarai.

Balandžio 14 d. 1000 val. paveikslas išvežamas į Girdžių parapiją.


Jurbarko parapijos informacija