siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2007 09 02–16 Šiluvos Marijos paveikslas Kėdainių Šv. Juozapo parapijoje
Paskelbta: 2007-09-03

Per dvi savaites, nuo rugsėjo 2 iki 16 d., kai keliaujantis Šiluvos Marijos paveikslas lankėsi Kėdainių Šv. Juozapo parapijoje, bažnyčią aplankė ne vienas šimtas žmonių, dalyvavo šv. Mišiose rytais ir vakarais, adoravo Švč. Sakramentą, kasdien iš anksto programoje numatytose kitose maldose – kalbėjo Rožinį, litanijas. Suorganizuota daug renginių, sukvietusių įvairių profesijų ir socialinių grupių žmones. Mokyklose ir darželiuose vyko piešinių konkursai, skirti Švč. M. Marijai. Geriausi darbai eksponuojami bažnyčios prieangyje ir dabar. M. Daukšos viešojoje bibliotekoje ir Liepų alėjos filiale visą rugsėjo mėnesį vyksta parodos, skirtos Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų Jubiliejui.

Kasdien Šiluvos Dievo Motino su Kūdikiu paveikslas skendėjo gėlėse, buvo apšviestas daugybės žvakių liepsnelių. Kiekvienos dienos renginiai baigdavosi šv. Mišiomis ir puikiomis agapėmis, kurias visada palaimindavo parapijos klebonas kun. Gintaras Pūras. Parapijos žmonės iki soties galėjo pabendrauti, pasidalyti įspūdžiais, išgyvenimais.

Pirmadienį, Caritui skirtą dieną, žiūrėjome filmą apie Teresėlę. Buvo pilna salė žmonių, visi nuščiuvę tyloje prisiminė Teresėlės relikvijų sutikimą Truskavoje. Po šv. Mišių prie šventinio stalo aptarėme filmą, ateinančius renginius. Antradienį buvo puikus renginys tremtiniams. Gražią programą parengė choras „Diemedis“. Svečiavosi krikščionių demokratų partijos vadovų, atvyko LR Seimo narė Vaidilutė Margevičienė.

Su dideliu džiaugsmu neįgaliųjų draugijos nariai už dangiškąjį užtarimą dėkojo Švč. M. Marijai savo programą pavadinę „Nenuženk nuo akmens, o Marija“. Jie skaitė puikias eiles, dalijosi gyvenimo prisiminimais. Po šv. Mišių visi gausiu būriu suėjo į parapijos salę agapei.

Savaitgaliai buvo skirti šeimoms, parapijos bendruomenei ir žemdirbiams. Ir tomis dienomis paveikslas nebuvo vienišas, nuolat ėjo žmonės, budėjo susikaupę asmeninėje maldoje.

Rugsėjo 10 d. šv. Mišiose už slaugytojus ir medicinos darbuotojus susirinko neįtikėtinai daug žmonių, į pensiją išėjusių gydytojų. Jie visi dalyvavo ir agapėje. Po A. Matelio filmo „Prieš parskrendant į Žemę“ peržiūros buvo apie ką pasikalbėti, kuo pasidalyti. Labai džiaugėmės ta diena. Ypač pasistengė visos parapijos mokyklos bei visi tikybos mokytojai, paruošę programą; vaikai aptarė metų renginius, pasidžiaugė piligrimine kelione į Šiluvą, jaunimo dienomis Klaipėdoje, dekanato eucharistiniu kongresu ir daugeliu kitu. Skambėjo ir vaikų eilės, poetų posmai, vaikų muzikos mokyklos atliekami kūriniai.

Kultūros darbuotojų dieną koncerto klausėsi pilna salė tikinčiųjų, labai patiko sakralinio ansamblio koncertas. Turbūt labiausiai mus pagerbė svečiai iš Kauno r. Ežerėlio miestelio, net trys kolektyvai parodė valandos programą, pasigrožėjo medine Šv. Juozapo bažnyčia, dėkojo už kvietimą .

Penktadienį, kaip ir dera, skyrėme kunigams dar ir dėl to, kad tądien jie patarnavo tikintiesiems Šilinių atlaiduose Šiluvoje. Pilna bažnyčia žmonių ėjo kryžiaus kelius, dalyvavo šv. Mišiose. Surengėme ir agapę su klebonu, žiūrėjome filmą apie mūsų renginius, kurį padovanojo Kėdainių krašto televizija.


Pagaliau sulaukėme ir sekmadienio, rugsėjo 16 d. Ir su gailesčiu, ir su džiaugsmu ruošėmės išlydėti paveikslą. Visi žiūrėjome į dangų, kad tik nelytų. Bet Dievulis buvo gailestingas: pradėjo lynoti, kai įkėlėme paveikslą į automobilį. Žmonių išlydint Mariją iš mūsų „namų“ – parapijos buvo turbūt daugiau negu sutinkant. Klebonas aukojo Mišias, išgiedojome visas giesmes Marijai ir su ašaromis daugelio akyse perdavėme paveikslą Josvainių Visų Šventųjų parapijai, kur bus tęsiama jo kelionė Kėdainių dekanate.

Kėdainių Šv. Juozapo parapijos referentė Žydrė Radzevičiūtė