siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2007 09 08–16 Šiluvoje prasideda Švč. M. Marijos Gimimo (Šilinių) atlaidai
Paskelbta: 2007-09-09

Rytoj, rugsėjo 8 d., Šiluvoje prasideda Švč. Mergelės Marijos Gimimo didieji atlaidai. Tradiciškai Šilinėmis dar vadinami atlaidai šiemet tęsis iki rugsėjo 16 d. Pagrindinė šių metų atlaidų maldų intencija: už šeimų ir parapijų dvasinį atsinaujinimą.


Šilinių atlaidais tęsiamas jau metus vykstantis pasirengimas Dievo Motinos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejui, kurį švęsime kitąmet, 2008-aisiais, per Šilines. Rengiantis šiam Jubiliejui šiemet Šilinių atlaidai pradedami Mariologiniu kongresu (pirmoji jo diena per Žolinę, rugpjūčio 15-ąją, surengta Kaune, Pažaislyje). Kongreso dieną, rugsėjo 8-ąją, švenčiamas Marijos Gimimas, todėl joje ypač kviečiami dalyvauti Marijos mylėtojai – Gyvojo rožinio, Marijos legiono, Marijai pašvęstųjų grupių nariai. Pagrindinę atlaidų dieną, rugsėjo 9-osios sekmadienį, šv. Mišias aukos Lietuvos vyskupai. Tą patį sekmadienį Šiluvą pasieks apie tūkstantis jaunų piligrimų, tradiciškai atkeliaujančių pėsčiomis nuo Kryžių kalno. Rugsėjo 10 d. dieną Šiluvoje lankysis Šventojo Sosto sekretorius santykiams su valstybėmis arkivyskupas Dominique Mamberti, atvykstantis į Lietuvą paminėti Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto konkordato 80-ųjų metinių.


Visos atlaidų dienos skiriamos vis kitoms visuomenės grupėms; bus meldžiamasi už policijos, teisėsaugos darbuotojus bei nuteistuosius, kariuomenę bei kovotojus už laisvę, kunigus, vienuolius bei pašaukimus į Dievui pašvęstąjį gyvenimą, už visus sunkumų patiriančius Lietuvos žmones, už vaikus, šeimas, jaunimą, už akademines bendruomenes ir kultūros darbuotojus, taip pat už politikus, valdininkus, darbininkus, ūkininkus, verslininkus, medicinos darbuotojus, ligonius, neįgaliuosius. Už žiniasklaidos darbuotojus ir jų šeimas bus meldžiamasi rugsėjo 12 d. vakaro šv. Mišiose. Rugsėjo 15-ąją, šeštadienį, nuo Dubysos slėnio į Šiluvą pėsčiomis atkeliaus Vilniaus, Telšių ir Kauno seminarijų klierikai. Šiemet Šilinių atlaidai bus švenčiami net du šeštadienius ir du sekmadienius, todėl norintys turės daugiau galimybių atkeliauti į Šiluvą, kuri, laukianti didžiojo Jubiliejaus, jau šiemet maldininkus pasitiks atnaujinta aikšte tarp Bazilikos ir Apsireiškimo koplyčios.


Marijos radijas kasdien iš Šiluvos transliuos Eucharistijos liturgiją (12 ir 18 val.). Sekmadienio, rugsėjo 9 d., pagrindines pamaldas tiesiogiai transliuos LTV bei LR programa Klasika.


Šiluvos šventovė maldininkų lankoma nuo XVI amžiaus; šiemet sukanka 550 metų nuo Šiluvos bažnyčios įsteigimo. Istoriškai žinoma, jog 1551 m. garsas apie Marijos Gimimo atlaidus Šiluvoje siekė net Prūsiją. 1608-aisiais šioje žemėje apsireiškė Švč. M. Marija, pakvietusi garbinti savo Sūnų. Apsireiškimas Šiluvoje laikomas bene anksčiausiu Europoje Marijos pasirodymu. Nuo XVII amžiaus vidurio savo malonėmis ėmė garsėti ir Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas. Pernai per Šilines šis paveikslas Šiluvos bazilikoje vainikuotas popiežiaus Benedikto XVI pašventintomis karūnomis (pirmąkart jį vainikavo Žemaičių vyskupas Steponas Giedraitis 1786 m.). Dabar kasmet per atlaidų savaitę Šiluvoje apsilanko apie šimtas tūkstančių maldininkų iš visos Lietuvos ir užsienio. 1993 m. apaštališkojo vizito mūsų šalyje metu čia apsilankė ir popiežius Jonas Paulius II.


Visą šių metų atlaidų programą, taip pat išsamią informaciją apie Šiluvą bei pasirengimo Jubiliejui kroniką galima rasti internete: www.siluva.lt


Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba,
Rotušės a. 14 A, LT-42479 Kaunas, tel.: (37) 409025, el. paštas: info@kn.lcn.lt