siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2007 09 09 Šilinių atlaidai: šeimų ir parapijų diena
Paskelbta: 2007-09-10

Sekmadienį, rugsėjo 9-ąją, pagrindinę Šiluvos atlaidų dieną, į Šiluvą plūdo minios tikinčiųjų ne tik iš Kauno arkivyskupijos, bet ir iš kitų Lietuvos vietų bei užsienio. Vasariškai saulėtą ir šiltą rudens sekmadienio vidudienį atnaujintoje aikštėje priešais Švč. M. Marijos Gimimo baziliką gausybė piligrimų, tarp kurių netrūko šeimų, jaunų veidų, dalyvavo iškilmingame Eucharistijos šventime drauge su Lietuvos vyskupais. Tądien Šiluvoje melstasi pagrindine šių metų atlaidų intencija už šeimų ir parapijų dvasinį atsinaujinimą.


12 val. pradėtoms švęsti pagrindinėms šv. Mišioms vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo svečiai vyskupai – Telšių vyskupas Jonas Boruta, Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis, atvykę su savo padėjėjais kunigais, Vilniaus arkivyskupo augziliaras vyskupas Juozas Tunaitis, Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis, taip pat Kauno arkivyskupijos augziliaras Jonas Ivanauskas, vyskupas emeritas Romualdas Kriščiūnas, į iškilmes atvykę ir tądien tikintiesiems patarnavę Kauno I dekanato bei VDU KTF kunigai.


Šiose pamaldose dalyvavo Jono Pauliaus II piligrimų kelio komisijos bei darbo grupės nariai, nemažai Seimo ir Vyriausybės narių – žmonių, savo pastangomis padedančių įgyvendinti popiežiaus viešnagės Lietuvoje įamžinimą bei Šiluvos atnaujinimo darbus, kuriais rengiamasi didžiajam Švč. M. Marijos apsireiškimo Jubiliejui. Už juos, jų šeimas, bei tai, kas brangu visiems – už visų vyskupijų šeimas ir Bažnyčią Lietuvoje liturgijos pradžioje ir pakvietė melstis arkiv. S. Tamkevičius. Giedojo Kauno miesto ir Ukmergės parapijų chorai, prie jų gražiai derėjo jaunųjų giesmininkų balsai iš Kauno jėzuitų gimnazijos. Giesmininkams vadovavo Vita Vaitkevičienė.


Aikštę priešais Baziliką užtvindžiusiems pamaldų dalyviams arkiv. S. Tamkevičius pasakė pamokslą. Jis priminė Šiluvos žemėje apsireiškusios Dievo Motinos žinią ir pabrėžė šią paties dangaus mums siųstos žinios esmę: „atkurti deramą pagarbą Jėzui Kristui“. Kai žemiškieji reikalai laikomi svarbiausiais, pasak ganytojo, tada tik „ariame ir sėjame“, „tada ir prasideda dvasinė žmogaus ir visuomenės erozija“. Savo pamoksle daugiausia dėmesio arkivyskupas ir skyrė šeimai, pabrėždamas jos svarbą palaikant ir visuomenės, ir Bažnyčios, ir visos valstybės pamatus. Šeimos institucijos griovimas Lietuvoje jau įsibėgėjęs, šeimų neišgelbės materialinė parama: ganytojo žodžiais tariant, jas išgelbėti gali tik Jėzus Kristus ir Dievo Motinos užtarimas. „Šiluvos Marijos apsireiškimas Šiluvoje yra pats seniausias Europoje, bet savo aktualumu visiškai naujas ir kviečiantis priimti Jėzų į savo šeimas, valstybės institucijas, mokyklas ir universitetus, kad visur klestėtų darnus darbas, kad nestokotume reikiamos vienybės ir sutarimo spręsdami aktualius valstybės ir Bažnyčios reikalus. Prašome Švč. M. Marijos, kad ji užtartų mus savo Sūnui,“– užbaigdamas sakė ganytojas (visą homiliją žr. http://kaunas.lcn.lt/naujienos/,749).


Eucharistijos liturgijos pabaigoje arkiv. S. Tamkevičius nuoširdžiai padėkojo visiems atlaidų maldininkams, valdžios žmonėms, pamaldas tiesiogiai transliavusiai Lietuvos televizijai, išreiškė viltį, jog Šiluvos šventovė daugybės žmonių įvariopos paramos dėka taps deramai sutvarkyta piligrimystės vieta ir bus panaši į kitas Švč. M. Marijos apsireiškimo vietas Europoje. Vyskupai suteikė atlaidų dalyviams iškilmingą palaiminimą.


15 val. Šiluvoje pasitikta daugiau kaip tūkstantis jaunų penktojo (pirmąkart surengta 2003 m. popiežiaus Jono Pauliaus II viešnagės Lietuvoje dešimtmečiui paminėti) piligriminio žygio dalyvių, nuo penktadienio, rugsėjo 7 d., keliavusių į Šiluvą pėsčiomis iš Kryžių kalno ir lydimų Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio. Piligrimai, sutikti ir pasveikinti Lietuvos vyskupų, vėliau aikštėje drauge šventė šv. Mišias. Joms vadovavo arkiv. S. Tamkevičius, koncelebravo vysk. E. Bartulis. Homiliją jauniesiems piligrimams pasakė kun. Kęstutis Kėvalas, didelis jaunųjų Bažnyčios narių bičiulis, buvęs Kauno kunigų seminarijos auklėtinių ugdytojas bei Kauno arkivyskupijos jaunimo centro vadovas.


Per tiesioginę pagrindinių šv. Mišių transliaciją LTV kalbintas Šiluvos parapijos klebonas kun. Erastas Murauskas teigė neabejojantis, jog Šiluva, kur žmonės patiria nesuskaičiuojamų dvasinių malonių, atsivers pasauliui ir taps dar labiau žinoma. Jau dabar Šiluva nepaprastai atgijusi. Šalia pastebimai vykdomų aplinkos tvarkymo darbų, vyksta intensyvus dvasinis gyvenimas. Čia ugdomi Kauno kunigų seminarijos parengiamojo kurso auklėtiniai, vyksta rekolekcijos, stovyklos, daugėja piligrimų, atvykstančių ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio ir apsistojančių Jono Pauliaus II namuose. Klebonas džiaugėsi, jog intensyviai vyksta Marijos apsireiškimu pašventintos vietos atnaujinimas įgyvendinant dar prieškario, tačiau dėl istorinių aplinkybių likusį neįgyvendintą, arkivyskupo J. Skvirecko sumanymą sujungti į vieną erdvę Baziliką ir Apsireiškimo koplyčią Šiluvoje.


Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, Rotušės a. 14 A, LT-42479 Kaunas, tel.: (37) 409025, el. paštas: info@kn.lcn.lt