siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2007 09 15 Jaunimo diena Šiluvoje
Paskelbta: 2007-09-16

Rugsėjo 15-ąją, šeštadienį, Šilinių atlaiduose švęsta jaunimo, akademinių bendruomenių, kultūros darbuotojų diena. Į ją, pavadintą „Irkis į gilumą“, atkeliavo Kauno, Vilniaus ir Telšių seminarijų klierikai, pirmą kartą surengę bendrą piligriminį žygį pėsčiomis nuo Dubysos slėnio. Iškilmingoje Eucharistijos liturgijoje, kurios metu, suprantama, maldas lydėjo jaunųjų giedotojų balsai, dalyvavo universitetų rektoriai, katalikiškųjų mokyklų vadovai, mokytojai, moksleiviai, pasipuošę savo mokyklinėmis uniformomis, ateitininkai, kitų katalikiškų bei kultūros organizacijų nariai, parapijų jaunimas bei jų vadovai.
Pradėdamas pagrindines šv. Mišias arkiv. Sigitas Tamkevičius nuoširdžiai kvietė melstis už jaunimą – Lietuvos ateitį, nuo kurio priklausys, kaip bus branginamos krikščioniškos vertybės. Kelių tūkstančių piligrimų miniai, kurioje švytėjo daugybės jaunų žmonių veidai, homiliją pasakęs Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas jaunuosius maldininkus pavadino Jėzaus broliais, Marijos dukromis ir sūnumis, kvietė panaudoti savo talentus didesnei Dievo ir tėvynės garbei.Ganytojas savo homilijos tekstu, retoriškai kreipdamasis į jauną žmogų, ragino apmąstyti žymių žmonių, šventųjų gyvenimo pavydžius, kurie liudija gyvenimo su Dievu prasmingumą, gali padėti tapti pasaulio druska, nepasiduoti stumiamiems į nūdienos materializmą.


Arkiv. S. Tamkevičius, vadovavęs Mišių liturgijai, ją užbaigdamas linkėjo išsinešti iš Šiluvos kūrybinį nusiteikimą ir drąsos žengti į ateitį, augti visais atžvilgiais remiantis tvirtu pagrindu – Evangelijos ir mylinčios Dievo Motinos globa. Jaunimas tądien galėjo dalyvauti kituose dienos renginiuose, į kuriuos kvietė arkivyskupijos jaunimo centras: klausytis mokymo, katechezės, giedoti su šlovintojų grupe, atlikti kūrybines užduotis grupelėse, pasiklausyti grupės „Sound inG“ atliekamos krikščioniškos muzikos.


Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, Rotušės a. 14 A, LT-42479 Kaunas, tel.: (37) 409025, el. paštas: info@kn.lcn.lt