siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2007 09 16 Šilinių atlaidai baigti malda už Lietuvos šeimas
Paskelbta: 2007-09-16

Sekmadienį, rugsėjo 16 d., užbaigiant didžiuosius Švč. M. Marijos Gimimo (Šilinių) atlaidus, melstasi už Lietuvos šeimas. Tądien katalikiškos šeimų institucijos ir šeimų bendruomenės, kelyje į Apsireiškimo koplyčią pasistačiusios palapines, piligrimams teikė informaciją apie savo veiklą, liudijo, taip pat buvo parengusios prasmingas atnašas iškilmingoje Eucharistijos liturgijoje: informacinė medžiaga apie pastangas saugojant ir stiprinant šeimas bus perduodama Vyriausybės institucijoms; tikintieji taip pat buvo kviečiami įsipareigoti melstis už pamestus kūdikius, kurių vardus gavo kortelėse.


Priešais aikštę vidudienį dalyvaujant gausiems maldininkas, daugybei šeimų, atvykusių su vaikais, buvo švenčiama iškilminga Eucharistijos liturgija. Ją celebravo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas, LVK generalinis sekretorius mons. Gintaras Grušas, kunigai.


Arkivyskupas savo homilijoje šiemetinius Šilinių atlaidus pavadino Dievo gailestingumo ir gyvo tikėjimo švente: daugybė žmonių čia atvykę susitaikė su Dievu, patyrė dvasios ramybę. Pasak ganytojo, Šiluva – dar ne visų atrastas dvasinis lobis, todėl kvietė įsimąstyti į Marijos rodomas mums pasitikėjimo Dievu ir atidavimo jam pirmumą pamokas. Ganytojas nuoširdžiai ragino, remiantis Šiluvos Marijos žinia, teikti Viešpačiui pirmumą savo žemiškuose reikaluose, širdyse, ypač šeimose ir tėvynėje, skatino šeimas drauge skaityti Šventąjį Raštą, Katekizmą. Šiose šv. Mišiose dalyvavusios sutuoktinių poros pakviestos atnaujinti Santuokos sakramento pažadus, o ganytojai ir kunigai po šv. Mišių teikė asmeninį palaiminimą vaikams.


Liturgijos pabaigoje arkiv. S. Tamkevičius nuoširdžiai padėkojo visiems, prisidėjusiems rengiant atlaidus ir juose dalyvavusiems; pasidžiaugė jaunaisiais atlaidų savanoriais ir padovanojo kiekvienam neseniai išleistą Katekizmą. Arkivyskupas kvietė malda, gerais sumanymais ar medžiagiškai dalyvauti pasirengimo Jubiliejui darbuose, paskelbė, kad į Šiluvą atvykstantys piligrimai galės dalyvauti kasdien 12 val. Bazilikoje aukojamose šv. Mišiose.


Vakaro šv. Mišiose devynias Šilinių atlaidų dienas arkivyskupas pavadino „atsivėrusiu dangumi“ ir kvietė dėkoti Viešpačiui už juos bei per Marijos rankas čia išlietą Dievo gailestingumo žmogui malonę. Pamaldos baigėsi Eucharistine procesija iš Bazilikos į Apsireiškimo koplyčią.


Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba,
Rotušės a. 14 A, LT-42479 Kaunas, tel.: (37) 409025, el. paštas: info@kn.lcn.lt