siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 m. Jubiliejus

Mariologinis kongresas

Rengiantis Švenčiausiosios Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejui

K A U N E,  P A Ž A I S L Y J E

Rugpjūčio 15 d., trečiadienis
Švč. Mergelės Marijos ėmimas į dangų (Žolinė)

12–14 val. Įvairūs užsiėmimai vaikams, jaunimui, filmas apie Šiluvą
12 val. Teologinė konferencija „Marijos bendradarbavimas išganyme“. Kun. lic. Robertas Šalaševičius
12.30 val. Istorinė konferencija „Marijos apsireiškimas Šiluvoje“. Dr. Liudas Jovaiša
13 val. Evangelizacinė programa
14 val. Įvadas į Sutaikinimo sakramento šventimą, išpažinčių klausymas bažnyčioje
14 val. Vaikų ir jaunimo giesmių festivalis kiemelyje
15 val. Šv. Mišios aikštėje priešais bažnyčią
16.30 val. Meninė programa
   • religinės muzikos valanda Švč. M. Marijos garbei bažnyčioje
   • aktoriaus Egidijaus Stanciko monospektaklis „Judas Iskarijotas“Š I L U V O J E

Rugsėjo 8 d., šeštadienis
Švč. Mergelės Marijos Gimimas (Šilinės)

8 val. Šv. Mišios aukotojų intencija Apsireiškimo koplyčioje
9 val. Šv. Mišios už ligonius Apsireiškimo koplyčioje
9.30 val. Marijos valandos Bazilikoje
10 val. Šv. Mišios už gyvojo rožinio, Marijos legiono bei Marijai pašvęstąsias grupes Bazilikoje
10.30 val. Apreiškimo Švč. Dievo Gimdytojai Akatistas Apsireiškimo koplyčioje
11.30 val. Katechezė aikštėje priešais Baziliką
12 val. Šv. Mišios už krikščionių vienybę tikėjime aikštėje priešais Baziliką
14 val. Dokumentinis filmas apie Šiluvą Kultūros namų salėje
15 val. Mariologinė konferencija aikštėje priešais Baziliką
16 val. Mišparai Bazilikoje
17 val. Rožinio malda procesijoje nuo Apsireiškimo koplyčios į Baziliką
18 val. Šv. Mišios už šeimas, laukiančias gimstančio vaikelio, Bazilikoje