siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Kardinolų ir vyskupų homilijos

2008 09 14 Šventojo Tėvo pasiuntinio kardinolo Joachimo MEISNERIO homilija „Kur vargas didžiausias, ten Dievo pagalba arčiausia“ Šiluvoje

2008 09 13 Kauno arkivyskupijos augziliaro vyskupo Jono IVANAUSKO homilija mokytojams, švietimo ir kultūros darbuotojams „Neatiduoti savo namų mirties kultūrai“

2008 09 13 Vilniaus arkivyskupo kardinolo Audriaus Juozo BAČKIO homilija , skirta Šeimų šventei Šiluvoje „Tegul Dievo Žodis tampa mūsų gyvenimo žibintu“

2008 09 12 Vilkaviškio vyskupo Rimanto NORVILOS homilija „Marija kviečia mokytis dėmesingumo silpniausiems“

2008 09 11 Telšių vyskupo Jono BORUTOS SJ homilija „Tegu Marija mums parodo kelią“

2008 09 10 Panevėžio vyskupo Jono KAUNECKO homilija „Pašauktųjų degimu gelbstimas pasaulis“ 

2008 09 09 Šiaulių vyskupo Eugenijaus BARTULIO homilija „Darykite, ką tik jis jums lieps“ (Jn 2, 5)

2008 09 08 Kaišiadorių vyskupo Juozo MATULAIČIO homilija „Pašaukimas tarnauti Dievo Motinos pavyzdžiu“

Kunigų homilijos

2008 09 15 LVK delegato užsienio lietuvių katalikų sielovadai prel. Edmundo PUTRIMO homilija „Tegul Marijos apsireiškimo žodžiai skamba ir atgaivina“

2008 09 14 Kun. Kęstučio KĖVALO homilija „Šiluva – Dievo triumfo vieta“

2008 09 14 Mons. Artūro JAGELAVIČIAUS homilija  „Gelbstintis Marijos ženklas“

2008 09 14 Kun. Roberto GRIGO homilija  „Švč. Marijos asmuo – Dievo gailestingumo dovana žmonijai ir Lietuvai“

2008 09 13 Kun. Roberto ŠALAŠEVIČIAUS (Vilniaus arkivyskupija) homilija  „Marijos gimimas buvo mūsų išganymo aušra“

2008 09 13 Kun. Edvino RIMAVIČIAUS homilija  „Žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą“

2008 09 13 Kun. Gražvydo GERESIONIO  homilija  „Gyvenimas duotas mums, mes jį užsitarnaujame duodami kitiems“

2008 09 13 Kun. Gintauto NAUDŽIŪNO homilija „Marijos drąsos ir kuklumo!“

2008 09 11 Kun. Kazio GRAŽULIO homilija „Dėkojame už malonę tarnauti Kristaus Bažnyčiai“

2008 09 10 Kun. Juliaus SASNAUSKO OFM homilija „Ne šio pasaulio Mergelė“

2008 09 10 Kun. Remigijaus KAVALIAUSKO  homilija  „Melsti Marijos užtarimo pašaukimo baruose“

2008 09 09 Kun. Edvardo ZEIDOTO homilija „Džiugesys Viešpatyje yra jūsų stiprybė"

2008 09 08 Kun. Rolando BIČKAUSKO homilija „Viešpats trokšta dalyvauti visų mūsų gyvenimuose“

2008 09 07 Mons. Vytauto GRIGARAVIČIAUS homilija  „Švč. M. Marija – visų mūsų Motina“

2008 09 07 Kun. Emilio JOTKAUS homilija  „Marija – Dievo plano bendradarbė“

2008 09 07 Prel. prof. Vytauto Stepono VAIČIŪNO OFS homilija „Dievo malonės gyvasis šaltinis“

2008 09 06 Mons. Aurelijaus ŽUKAUSKO homilija  „Dievo visagalybė pasireiškia per tų gyvenimus, kurie jį pasirenka“

Sveikinimai

2008 09 11 Lietuvos evangelikų liuteronų vyskupo Mindaugo SABUČIO žodis „Turime būti žemės druska“ Ekumeninėse pamaldose

2008 09 14 Lenkijos Primo kardinolo Jozefo GLEMPO sveikinimas

2008 09 14 Lenkijos prezidento Lecho KACZYNSKIO sveikinimas

Konferencijos

2008 09 12 Kun. Ričardo BANIO konferencija švenčiant Ligonių ir medicinos darbuotojų šventę

2008 09 10 Kun. Kazimiero BRILIAUS MIC konferencija  „Atpirktųjų Motina, įsikurk savo vaikų namuose“

2008 09 09 Kun. Virginijaus VEILENTO konferencija Lietuvos kariuomenei, politikams, verslininkams, darbdaviams ir darbininkams, žiniasklaidos darbuotojams „Darykite, ką tik jis jums lieps“ (Jn 2, 5)

2008 09 08 Kun. Mariaus TALUČIO konferencija švenčiant Švč. M. Marijos Gimimą

2008 09 06 Kun. Arnoldo VALKAUSKO konferencija „Eucharistija: jau dabar dalyvauti Dangaus karalystės pokylyje“

Katechezės

2008 09 15 Nerijaus Šmerausko katechezė „Mūsų keliai tebus sujungti į vieną kelią – Kristų“