siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Skelbimų archyvas

2010 11 13 ŠILUVOS ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS DRAUGIJOS metinis suvažiavimas
Paskelbta: 2010-10-26

Lapkričio 13 d. Šiluvoje rengiamas Šiluvos Švenčiausiosios Mergelės Marijos draugijos metinis suvažiavimas

10.30 val. NARIŲ REGISTRACIJA Jono Pauliaus II namuose

11 val. ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA Bazilikoje
(vadovauja kun. Gintaras Blužas OFS)

12 val. ŠV. MIŠIOS Bazilikoje

13.30–15 val. DALYVIŲ SUSITIKIMAS-KONFERENCIJA Jono Pauliaus II namų salėje

-Agapė 
-Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus SJ pranešimas
-Draugijos veiklos apžvalga
-Dvasios tėvo žodis

15 val. Gieda Povilo Stulgos tautinės muzikos instrumentų
muziejaus giedotojų grupė „Dangaus lelija“

Draugijos valdyba