siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Skelbimų archyvas

2011 03 13 Marijos diena Šiluvoje. Kauno I dekanato piligriminė kelionė
Paskelbta: 2011-02-24

Kovo 13-ąją, sekmadienį, Šiluvoje bus švenčiama Marijos diena. Šią dieną rengiama Kauno I dekanato (jungiančio Kauno miesto parapijas bei rektoratus) piligriminė kelionė.

Pagrindinės šv. Mišios – 12 val. Šiluvos Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje.  Vadovauja Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius. Šv. Mišias transliuoja Marijos radijas.

Marijos dienos Šiluvoje rengiamos nuo sovietmečio, 1981 metų. Tą dieną į Šiluvą atvykę piligrimai, be asmeninių intencijų, dalyvaudami šv. Mišiose, drauge dėkoja Dievui už Tėvynės laisvę, meldžiasi už Lietuvą ir jos žmones.

Šiais Dievo Gailestingumo metais pagal arkivyskupijos programą į Marijos dienas Šiluvoje organizuojamos visų dekanatų piligriminės kelionės.

Kauno arkivyskupijos Infomacijos tarnyba