siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Skelbimų archyvas

2011 04 29 Ligonių diena Šiluvoje
Paskelbta: 2011-04-27


Ligonių Sveikata, melski už mus.

Balandžio 29 d., penktadienį, Šiluvoje rengiama Ligonių diena. Šįsyk ji švenčiama Dievo tarno Jono Pauliaus II paskelbimo palaimintuoju išvakarėse (žr. Dievo Gailestingumo savaitės Kauno arkivyskupijoje programą).

LIGONIŲ DIENOS ŠILUVOJE rengiamos paskutiniais mėnesio penktadieniais: Šiemet jos vyks balandžio 29, gegužės 27, birželio 24, liepos 29, rugpjūčio 26, rugsėjo 30 d.

PAMALDŲ TVARKA
12 val. Šv. Mišios Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje arba aikštėje (vadovauja vyskupas)
13–17 val. Švč. Sakramento adoracija Bazilikos Ligonių Sveikatos koplyčioje
17 val. Rožinio malda (procesijoje nuo Apsireiškimo koplyčios į Baziliką)
18 val. Šv. Mišios (vadovauja kunigai egzorcistai)
19 val. Vidinio išgydymo pamaldos, adoracija

Organizuoja grupes ir teikia informaciją:
Jono Pauliaus II piligrimų centras, Valančiaus g. 4, Kaunas
tel. (37) 40 90 30, mob. 8 686 15 225; el. p.
piligrimu.c@kn.lcn.lt, www.piligrimyste.lt

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba