siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Skelbimų archyvas

Rugsėjo 10 d. Jaunimo žygio į Šiluvą (registracija iki rugsėjo 7 d. ) dalyvio anketa, tėvų sutikimas ir grupės sąrašas
Paskelbta: 2011-08-30


DALYVIO ANKETA

Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidų JAUNIMO DIENA, 2011 rugsėjo 10 d., Šiluvoje.
„Palaiminti gailestingieji...“ (Mt 5, 7)


1. Vardas, pavardė


2. Gimimo data (metai, mėnuo, diena), adresas, telefonas

Sutinku renginio metu elgtis atsakingai, aktyviai dalyvauti programoje, nevartoti alkoholio ir kitų kvaišalų. Dėl savo neatsakingo elgesio ir su tuo susijusių galimų traumų organizatoriams priekaištų neturėsiu.


2011 m. …………………… mėn. ……..d. Dalyvio parašas ____________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


NEPILNAMEČIO TĖVŲ SUTIKIMAS

Sutinku, kad mano sūnus/dukra ............................................................. vyktų į Švč. Mergelės Marijos gimimo atlaidų Šiluvoje Jaunimo dieną „Palaiminti gailestingieji…“ š. m. rugsėjo 10 d., Šiluvoje.

Esu susipažinęs (-usi) su jaunimo dienų sąlygomis ir sutinku paaukoti nuo 5 litų dalyvio auką.

Dėl nelaimingų atsitikimų ir neatsakingo jo/jos elgesio renginio metu organizatoriams priekaištų neturėsiu.

2011 m. …………………… mėn. …… d.

Tėvų kontaktiniai telefonai _________________________________________________________

Vardas, pavardė, parašas _________________________________________________________


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DALYVIŲ SĄRAŠAS

...................................................................................................................................................................................................................................................
(parapija, bendruomenė, mokykla)

Nr. Vardas, pavardė gimimo metai tel. numeris auka parašas


Iš viso:
-