siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Skelbimų archyvas

Rugsėjo 10 d. Šilinių atlaiduose – Šeimų ir jaunimo diena
Paskelbta: 2011-09-06

Rugsėjo 10 d. (šeštadienis)
ŠEIMŲ IR JAUNIMO diena

Piligrimų sielovadoje talkina Kėdainių dekanato kunigai

Ypač kviečiami dalyvauti sužadėtiniai, šeimos, vaikai ir jaunimas, akademinių bendruomenių nariai, tikybos mokytojai ir katechetai

8 val. Meldžiame malonės gyvenimą priimti kaip Dievo dovaną
9 val. Dėkojame Dievui už Santuokos sakramentu teikiamas malones ir vaisius
10 val. Meldžiamės už viso pasaulio lietuvius ir jų šeimas
12 val. Meldžiamės už sužadėtinius, šeimas, vaikus ir jaunimą
18 val.
Meldžiame malonės jauniems žmonėms atpažinti savo pašaukimą


Žr.  Jaunimo ir šeimų programas

Žr. pamaldų tvarką ir visą atlaidų programą