siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Skelbimų archyvas

Rugsėjo 11 d. PADĖKOS UŽ DIEVO GAILESTINGUMĄ šventė Šiluvoje
Paskelbta: 2011-09-07

Rugsėjo 11 d. (sekmadienis)
PADĖKOS UŽ DIEVO GAILESTINGUMĄ šventė

Piligrimų sielovadoje talkina Kauno I dekanato kunigai


8 val. Meldžiame malonės pasitikėti Dievo gailestingumu
9 val. Dėkojame Dievui už žmogaus atpirkimo malonę
10 val. Meldžiamės už Lietuvos dvasinį atsinaujinimą
12 val. Dėkojame Dievui už Jo gailestingumo malonę
15 val. Meldžiamės už jaunuosius Lietuvos piligrimus
18 val. Meldžiame Dievą malonės ugdyti pagarbą žmogui ir gyvybei


Žr. pamaldų tvarką ir visą atlaidų programą