siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Skelbimų archyvas

Rugsėjo 12 d. Šilinių atlaiduose – Policijos departamento, Valstybės sienos apsaugos ir Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybų darbuotojų diena
Paskelbta: 2011-09-08

Rugsėjo 12 d. (pirmadienis)
Policijos departamento, Valstybės sienos apsaugos, Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybų darbuotojų diena

Piligrimų sielovadoje talkina Ukmergės dekanato kunigai

Ypač kviečiami dalyvauti Policijos, Valstybės sienos apsaugos ir
Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybų darbuotojai


8 val. Meldžiame malonės gyventi teisų gyvenimą Dievo ir
žmonių akyse
9 val. Dėkojame Dievui už gyvybės dovaną
10 val. Meldžiame tikėjimo malonės netikintiems
ir ieškantiems Dievo
12 val. Meldžiamės už Policijos, Valstybės sienos apsaugos
ir Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybų darbuotojus bei
jų šeimas

18 val. Meldžiame malonės suklydusiems grįžti į prasmingą
gyvenimą

Žr. pamaldų tvarką ir atlaidų programą