siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Skelbimų archyvas

Rugsėjo 13 d. Šilinių atlaiduose – Ligonių ir medicinos darbuotojų diena
Paskelbta: 2011-09-08

Rugsėjo 13 d. (antradienis)
Ligonių ir medicinos darbuotojų diena

Piligrimų sielovadoje talkina Kauno I dekanato kunigai

Ypač kviečiami dalyvauti medikai, slaugytojai, ligoniai ir neįgalieji

8 val. Meldžiame Švč. Mergelę Mariją išmokyti kentėjimus aukoti Kristui ir niekada nepritrūkti vilties
9 val. Dėkojame Dievui už Ligonių patepimo sakramentu teikiamas malones
10 val. Meldžiamės už vienišuosius, benamius, patiriančius skausmą ir skurdą
12 val. Meldžiamės už ligonius, gydytojus, slaugytojus ir visus medicinos darbuotojus
18 val. Meldžiamės už siekiančius išsivaduoti iš priklausomybių ir jų šeimas
19 val. Vidinio išgydymo pamaldos

Žr. pamaldų tvarką ir visą atlaidų programą