siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Skelbimų archyvas

Rugsėjo 14 d. Šilinių atlaiduose – Kunigų ir vienuolių diena
Paskelbta: 2011-09-09

Rugsėjo 14 d. (trečiadienis)
Kunigų ir vienuolių dienaPiligrimų sielovadoje talkina Jurbarko dekanato kunigai

Ypač kviečiami dalyvauti kunigai, seminaristai,
Dievui pašvęstojo gyvenimo institutų nariai


8 val. Meldžiame Dievą malonės krikščioniškai gyventi
ir ištikimai skelbti Evangeliją
9 val. Dėkojame Dievui už Kunigystės sakramentu teikiamas
malones
10 val. Meldžiamės už kunigų ir vienuolių ištikimybę savo
pašaukimui

12 val. Dėkojame Dievui už kunigiškojo ir vienuolinio
pašaukimo malonę
18 val. Meldžiame pašaukimų į kunigystę ir Dievui pašvęstąjį
gyvenimą

Žr. pamaldų tvarką ir programą