siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Skelbimų archyvas

Rugsėjo 15 d. Padėkos už Dievo malones diena baigiant Šilinių atlaidus
Paskelbta: 2011-09-09

Rugsėjo 15 d. (ketvirtadienis)
Padėkos už Dievo malones dienaPiligrimų sielovadoje talkina Jonavos dekanato kunigai


8 val. Dėkojame Švč. Mergelei Marijai, rodančiai kelią
žmonijai pas Sūnų
9 val. Dėkojame Dievui už misionierius ir savanorius,
besidarbuojančius Lietuvoje ir visame pasaulyje
10 val. Dėkojame Dievui už Kryžiaus šviesą
ir Kristaus Prisikėlimo pergalę
12 val. Dėkojame Dievui už Eucharistijos dovaną
ir Evangelijos žinią

18 val. Dėkojame Dievui už malones, amžiams bėgant patirtas
Šiluvoje