siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Skelbimų archyvas

Rugsėjo 7–16 d. 2012 METŲ ŠILINĖS: ŠILUVOJE ŠVĘSDAMI DIEVO MOTINOS GIMIMĄ, MINĖSIME LIETUVOS KRIKŠTO 625 METŲ JUBILIEJŲ IR PALAIMINTOJO JURGIO MATULAIČIO METUS
Paskelbta: 2012-06-29

Rugsėjo 7 d. Šiluvoje pradedami didieji Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai, kurie šįmet tęsis ištisą devyndienį iki rugsėjo 16-osios sekmadienio. Per visą atlaidų laiką pagal parengtą 2012 metų Šilinių programą >> į Šiluvą numatytomis dienomis atvykti kviečiamos atskiros visuomenės grupės, įvairios bendruomenės ir institucijos, dirbantieji ir tarnautojai, žemdirbiai ir pedagogai, medikai ir slaugytojai, sveiki ir ligoti, jauni ir seni – kviečiamas kiekvienas žmogus – ir tas, kuriam jau seniai brangi ši Marijos šventovė, ir šiuolaikinio gyvenimo lėkime norintis stabtelėti, atrasti dvasinę paguodą, artėti prie amžinųjų dalykų, prie Jėzaus Kristaus ir jo dovanojamos ramybės. Atvykstantys maldininkai, greta savo asmeninių intencijų, kiekvieną atlaidų dieną kviečiami melstis ir bendromis Lietuvai bei vietos Bažnyčiai aktualiomis intencijomis.

Šiemet – tai padėka Dievui už 625 metų krikščionišką Lietuvos istoriją ir džiugi mūsų Krikšto jubiliejaus šventė prisimenant, jog visai neseniai, prieš 25-erius metus savo tautos Krikšto 600 metų iškilmes Lietuvoje už geležinės uždangos dar negalėjome švęsti laisvai. Šįmet taip pat minime Pal. Jurgio Matulaičio metus prisimindami, kad būtent tais 1987-siais Jonas Paulius II paskelbė apie jo beatifikaciją. Ta proga darsyk žvelgiame į mūsų tautos Palaimintojo asmenybę, gėrėdamiesi ir trokšdami jo pavyzdžiu bei užtarimu įsišaknyti krikščioniškajame tikėjime, kuris yra didžiausia Dievo dovana pasauliui ir kurį atnaujinti esame kviečiami popiežiaus Benedikto XVI paskelbtuose bei šių metų spalį prasidėsiančiuose Tikėjimo metuose.

Pirmąją Šilinių dieną, rugsėjo 7-ąją, Šiluvoje bus paminėtas pal. Jonas Paulius II. Speciali programa skirta jaunimui – šeštadienį, rugsėjo 8 d., į Šiluvą jie atkeliaus pėsčiomis piligriminiame žygyje. Tos pačios dienos vakare, rugsėjo 8 d. 19.30 val. Šiluvos mokyklos stadione bus rodomas įspūdingasis, su garsiais mūsų šalies atlikėjais, italų kūrėjo Sandro Di Stefano miuziklas „Karolis“.

Pagrindinės atlaidų iškilmės – rugsėjo 9 d., sekmadienį, švenčiant Šeimų dieną ir dėkojant Dievui už Krikšto malonę bei pal. Jurgį Matulaitį.
Tądien Šiluvą pasieks tris dienas nuo Kryžių kalno keliausiantys piligrimai – X tarptautinio piligrimų žygio dalyviai. Rugsėjo 14 d. atlaiduose bus paminėtas prel. Jonas Mačiulis-Maironis, mūsų tautos dainiaus 150-ųjų gimimo metinių proga. Rugsėjo 16-osios sekmadienį Šilinės baigsis meldžiant pal. Jurgio Matulaičio užtarimo, kad mokėtume atpažinti mus supantį blogį ir nugalėti jį gerumu.

Pagrindinės atlaidų pamaldos, kurioms vadovauja Lietuvos vyskupai, kasdien vyksta 12 val. sakralioje aikštėje priešais Baziliką. Piligrimai Šiluvoje laukiami ir kitose, visą dieną vykstančiose pamaldose (žr. visą pamaldų tvarką >>). Arkivyskupijos kunigai nuolat pasirengę teikti maldininkams sielovadinius patarnavimus. Marijos radijas iš Šiluvos tiesiogiai transliuos kasdien, o rugsėjo 9 d. pagrindines šv. Mišias rodys ir LRT televizija.

Kviečiame dalyvauti Šilinių atlaiduose – dėkoti Dievui už mūsų tautos švyturį – palaimintąjį Jurgį Matulaitį, taip pat už Lietuvos Krikštą, kuris išvadavo mus iš istorijos sutemų, įjungė į krikščioniškosios Europos tautų šeimą ir kuris šiandien yra didžiausia dovana kiekvienam asmeniškai bei visai tautai renkantis Krikšto malone paženklintą krikščionišką gyvenimą.Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba