siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Skelbimų archyvas

Iki rugpjūčio 20 d. chorų registracija giedoti Šiluvos atlaiduose
Paskelbta: 2012-07-02

2012 m. rugsėjo 7–16 dieną Šiluvoje švęsime didžiuosius Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidus drauge minėdami Lietuvos Krikšto 625 m. jubiliejų ir Palaimintojo Jurgio Matulaičio metus (žr. programą >>).

Atlaiduose giedoti kviečiami ne tik Kauno arkivyskupijos, bet ir kitų Lietuvos vyskupijų chorai.

Chorų vadovai registruojasi el.p. kn.renginiai@gmail.com arba tel. 8 673 223 46 (Vaida)


Pamaldų tvarka atlaiduose

Šv. Mišios aukojamos:
8 ir 9 val. Apsireiškimo koplyčioje
10 ir 18 val. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje arba aikštėje
12 val. Švč. Mergelės Marijos litanija ir pagrindinės šv. Mišios aikštėje

Laukiame Jūsų praturtinant atlaidus giesme!


Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė,
Kauno arkivyskupijos sielovados programų koordinatorė
tel. (37) 40 90 29, mob. 8 673 223 46