siluva.lt

400 m. Jubiliejus 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai (Šilinės)

2013 m. rugsėjo 7–15 d. švenčiant Tikėjimo metus ir Žemaičių Krikšto 600 m. jubiliejų

PROGRAMA PDF

plakatas-programa A3, plakatas-programa A4, plakatas-programa A4  juoda-balta

Pamaldų tvarka atlaidų metu

Šv. Mišios

8 ir 9 val. Apsireiškimo koplyčioje
11.15–11.50 val. Rožinio malda ir katechezė aikštėje
12 val. Švč. Mergelės Marijos litanija ir pagrindinės šv. Mišios aikštėje
18 val. Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje arba aikštėje

Atgailos ir Sutaikinimo sakramentas
8–19 val. Bazilikoje ir Apsireiškimo koplyčioje

Švč. Sakramento adoracija
11–21 val. Bazilikos Ligonių sveikatos koplyčioje

Marijos valandos
9.30 val. Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje

Gailestingumo vainikėlis
15 val. Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje

Rožinio malda
11.15 val. aikštėje
17 val. procesijoje nuo Apsireiškimo koplyčios į Baziliką

Kiti renginiai
14 val. dokumentinis filmas Kultūros namų salėje