siluva.lt


400 m. Jubiliejus 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai (Šilinės)

2017 m. rugsėjo 7–15 d. švenčiant palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus metus

PROGRAMA PDF

plakatas-programa A2, plakatas-programa A3, plakatas-programa A4, plakatas-programa A4 juoda-balta

Pamaldų tvarka atlaidų metu

Šv. Mišios

8 ir 9 val. Apsireiškimo koplyčioje
10 val. Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje
12 val. Švč. Mergelės Marijos litanija ir pagrindinės šv. Mišios aikštėje
16 val. Apsireiškimo koplyčioje
19 val. aikštėje

Atgailos ir Sutaikinimo sakramentas
8–19 val. Bazilikoje ir Apsireiškimo koplyčioje

„Turiu Tau laiko“ (palapinė aikštės gale)
10–19 val. budės seminaristai (pokalbio) arba kunigas (pokalbio ar išpažinties)

Švč. Sakramento adoracija
11–21 val. Bazilikos Ligonių Sveikatos koplyčioje

Katechezės
11.40 ir 18.45 val. aikštėje

Kryžiaus kelio apmąstymas
9.30 val. piligrimystėje nuo Šiluvos šilo iki Apsireiškimo koplyčios.
(9 val. autobusiukas nuveš nuo aikštelės prie Šiluvos parduotuvės)

Rožinio malda
11.10 aikštėje
14 val. Bazilikoje
18.00 val. procesijoje nuo Apsireiškimo koplyčios į Baziliką

Marijos valandos
9.30 val. Bazilikoje

Gailestingumo vainikėlis
15 val. Bazilikoje

Vaikų palaiminimas
po vakaro šv. Mišių aikštėje