siluva.lt

400 m. Jubiliejus 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai (Šilinės)

2014 m. rugsėjo 7–15 d. švenčiant ŠEIMOS METUS

PROGRAMA PDF

plakatas-programa A3, plakatas-programa A4, plakatas-programa A4 juoda-balta

Pamaldų tvarka atlaidų metu

Šv. Mišios

8 ir 9 val. Apsireiškimo koplyčioje
10 val.Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje arba aikštėje
12 val. Švč. Mergelės Marijos litanija ir pagrindinės šv. Mišios aikštėje
16 val. Apsireiškimo koplyčioje
18 val.Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje arba aikštėje

Atgailos ir Sutaikinimo sakramentas
8–19 val. Bazilikoje ir Apsireiškimo koplyčioje

Švč. Sakramento adoracija
11–21 val. Bazilikos Ligonių sveikatos koplyčioje

Vigilija laukiant Švč. M. Marijos Gimimo
Rugsėjo 7 d. 19–24 val.

Katechezė
11.45 ir 17.45 val. aikštėje

Marijos valandos
9.30 val. Bazilikoje

Gailestingumo vainikėlis
15 val. Bazilikoje

Rožinio malda
11.15 val. aikštėje
14.00 val. Bazilikoje
17.00 val. procesijoje nuo Apsireiškimo koplyčos į Baziliką

Kiti renginiai
14 val. dokumentinis filmas Kultūros namų salėje