siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Ligonių dienos

LIGONIŲ DIENOS (paskutiniais mėnesių penktadieniais)

2009 metų balandžio 24 d. Šiluvoje pirmąkart surengta Ligonių diena. Nuo seno Šiluvos Švč. Mergelė Marija tituluojama Ligonių Sveikata. Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje yra gausiai lankoma Ligonių Sveikatos koplyčia.

Į Šiluvą atvykstantys piligrimai prašo Šiluvos Dievo Motinos užtarimo, kad Viešpats sugrąžintų fizinę ir dvasinę sveikatą, čia meldžiama savo pačių ir visos tautos vidinio išgydymo.

PAMALDŲ TVARKA

Balandžio–rugsėjo mėn.

12 val. šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje arba Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje.

13–16 val. Švč. Sakramento adoracija Apsireiškimo koplyčioje arba Bazilikos Ligonių Sveikatos koplyčioje
17 val. Rožinio malda (gali būti rengiama procesijoje nuo Apsireiškimo koplyčios į Baziliką)
18 val. šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje arba Bazilikoje٭
19 val. Vidinio išgydymo pamaldos. Švč. Sakramento adoracija

Spalio–kovo mėn.

12 val. šv. Mišios Apsireiškimo koplyčioje arba Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje.