siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
LIUDIJIMAI
...jūs esate išrinktoji giminė, šventoji tauta <...> pašaukta išgarsinti šlovingus darbus to, kuris pašaukė jus iš tamsybių į savo nuostabią šviesą. Seniau ne tauta, dabar Dievo tauta, seniau neradę gailestingumo, dabar jį suradę. (1 Pt 2, 9–10)
Atgal

Ignas Bauba: 1932 m. Joniškio bažnyčioje buvau suparaližuotas...

1932 m. sausio mėn. pabaigoje Joniškio bažnyčioje buvau suparaližuotas. Iš bažnyčios namo parnešė; po dviejų dienų apsilpau vėl ir nebevaldžiau dešinės rankos ir kojos, buvau netekęs ir žado. Nuvežtas į karo ligoninę Kaunan pragulėjau šešias savaites, bet vis darėsi blogiau. Iš ligoninės buvau išleistas be vilties pagyti. Vėliau patyriau, kad karo ligoninės gydytojas pripažino mane sergant širdies raumenų uždegimu, paraližu, sklerona ir t. t. Sugrįžęs iš ligoninės gulėjau namie, nebegalėjau miegoti, žodžiu, kasdien gesau. Pasiryžau važiuoti į Šiluvą prie šv. Marijos ieškoti pagalbos. Lydėjo mane žmona, bet pats važiavau vos tik gyvas. Atvažiavęs atlikau išpažintį, priėmiau šv. Komuniją, išklausiau šv. Mišių ir pajutau, kad galva nustojo skaudėti, pasijutau beveik sveikas. Pramigau gerokai ir grįžau namo sveikas. Po dviejų mėnesių vėl stojau į tarnybą.

Bauba Ignas
Joniškėlio gelžk. st. Viršininkas

1932-VI-15 d.