siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Ką aplankyti

Įvažiuojant į Šiluvą iš Raseinių pusės, ant kalvelės Dievo Tarno popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymui Šiluvoje atminti pastatytas didžiulis kryžius. Šioje aikštelėje 1993 m. rugsėjo 7 d. popietę nusileido Šventąjį Tėvą iš Kryžių kalno atskraidinęs malūnsparnis.

 

 

Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilika

Didžiajame altoriuje kabo stebuklingasis Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas, prie kurio meldžiasi piligrimai.

Bazilikos dešinėje rasite Marijos – Ligonių Sveikatos koplytėlę. Joje galite pamatyti po Marijos apsireiškimo rastą skrynią, kurioje buvo slepiamas bažnyčios turtas; tapytą ant lentos kryžių, per kivirčą su kalvinistais 1663 m. peršautą; senuosius Šiluvos bažnyčios liturginius drabužius bei reikmenis.


Apsireiškimo koplyčia

Čia po altoriumi yra akmuo, ant kurio Švč. Mergelė buvo apsireiškusi, prie jo meldėsi daugybė piligrimų, tarp jų ir popiežius Jonas Paulius II.

Koplyčios sienas puošia Šiluvos istoriją vaizduojančios freskos.

Jei turite daugiau laiko:

  • pasigrožėkite Šiluvos krašto šilais, pasivaikščiokite netoli koplyčios einančiu pažintiniu miško taku;
  • aplankykite už 8 kilometrų esantį Tytuvėnų vienuolyną (prie Tytuvėnų tyvuliuoja keletas gražių, poilsiui tinkamų ežerų);
  • aplankykite Akmenės koplytėlę (4 km einant į Žaiginio pusę). Ant didelio laukų akmens pastatyta koplytėlė – gal tai aliuzija į pirmąsias koplytėles, kokios buvo statomos ant garsiojo akmens po Marijos apsireiškimo?!
  • aplankykite už 15 kilometrų esančią Maironio gimtinę ir tėviškę (15 km į Žaiginio pusę, buvęs Pasandravio dvaras; yra nuorodos).