siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Švč. Mergelės Marijos gimimo bazilika

Koplytėlė ir senoji skrynia

Ilgai čia buvo bažnyčios reikmenų sandėlys. Tik tarpukario laikotarpiu jis paverstas koplytėle. Joje stovi iš Apsireiškimo koplyčios perkelta Dievo Motinos skulptūra, nukaldinta Anglijoje XVIII a. viduryje. Virš jos užrašas – „Sveikata ligonių, melskis už mus“. Čia saugomas ir senasis (1663 m.) per kalvinų bei katalikų kivirčus peršautas ant lentų tapytas kryžius.
 

Maldininkai taip pat gali pamatyti senąją skrynią, atkastą po Marijos apsireiškimo, ir kai ką iš joje rastų daiktų, pavyzdžiui, senovinį arnotą. Šalia lentynose galima apžiūrėti pastoralą – vyskupo lazdą, vyskupo pirštines, sandalus, mitras. Šie liturginiai drabužiai ir reikmenys liudija Šiluvą buvus infulatūra, t. y. jos klebonai. turėjo privilegiją aukodami Mišias dėvėti vyskupiškuosius ženklus.